การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
ReadyPlanet.com
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้

จากบทความตอนที่ 1 เมื่อเราเลือกซื้ออาหารสัตว์ต้องพิจารณาหลายอย่างมาก เช่นรายละเอียดของสถานที่ขายอาหารสัตว์ ลักษณะของอาหารสัตว์ เลขทะเบียนอาหารสัตว์ รวมทั้งฉลาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้ออาหารสัตว์ (แน่นอนว่าเกือบทั้งหมดก็คือเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์) มั่นใจในคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้นได้ว่าอาหารสัตว์นั้นผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจดทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ควรสังเกตเพิ่มเติม ก็มีอีกหลายข้อนะคะ เช่น พวกอาหารสัตว์แบ่งบรรจุ ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรซื้อเพราะอาจปลอมปนได้ต้องสังเกตลักษณะของอาหารสัตว์ที่ซื้อด้วย ไม่ควรมีสีแปลกๆ กลิ่นผิดปกติ ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีเชื้อรา ไม่บูดหรือเน่า และไม่มีแมลง มอด สำหรับหีบห่อและภาชนะบรรจุอาหารสัตว์จะต้องใหม่ แห้ง สะอาด ไม่ฉีกขาดหรือมีรอยผิดปกติ เช่น รอยเปียกชื้น เปื่อยยุ่ย ขึ้นสนิม

 

ในการเลือกใช้อาหารสัตว์ เราต้องรู้ความต้องการทางโภชนาการของสัตว์แต่ละช่วงอายุและช่วงที่ให้ผลผลิตว่ามีความต้องการทางโภชนาการแตกต่างกันยังไง เมื่อรู้แล้วจะทำให้สามารถเลือกใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและลักษณะตรงตามชนิดและระยะของสัตว์ได้ ในบางครั้งบนภาชนะหรือหีบห่อจะระบุบนฉลากชัดเจนว่าอาหารชนิดนี้ใช้กับสัตว์ชนิดอะไร ช่วงอายุเท่าไหร่ การปรับเปลี่ยนอาหารสัตว์ที่ให้กินตรงตามความต้องการทางโภชนาการของสัตว์จะเป็นผลดีต่อสุขภาพสัตว์โดยรวมและทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จการเลือกใช้หัวอาหารสัตว์หรือพรีมิกซ์ก็เช่นกันควรเลือกใช้ตรงตามชนิดและอายุสัตว์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังควรใช้หัวอาหารสัตว์หรือพรีมิกซ์ผสมกับอาหารตามที่ฉลากแนะนำ บางครั้งบนฉลากหรือหรือหีบห่ออาหารสัตว์จะมีการระบุระยะที่งดใช้อาหารสัตว์ไว้ด้วยผู้นำอาหารสัตว์ไปใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการตกค้างของสารหรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ส่งโรงเชือดเพราะสารตกค้างจะมีผลต่อสุขภาพของคนที่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

การเลือกใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามหลักโภชนาการจะทำให้ได้ผลผลิตดีและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ส่วนหนึ่งนะคะ


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Selection of animal feed : feed appearance and indication

From previous stories, Selection of animal feed requires a lot of consideration, such as selling places, characteristics of the feed, feed registration number and label.

However, there are few more things that you’ll need to look for.

For example, you should avoid feed that are sold in small package by subdividing and self-repackaging from the big package.

Check the appearance of the feed, try to look for off-color and off-smell, mold, bugs infestation, spoiled or rotten feed. Moreover, they should not become sticky and lumpy which cause by moisture. The packaging is also important. It should be dry and clean and free from abnormal marks, such as decay, wet or rusty spot.

We also need to understand nutritional requirement for each stage of development, especially during the production period. That why, it is important to look for nutritional value on the label of

the feed (for example, amount of protein). Sometimes, the label even tells you this feed is for which stage or age group.

Keep in mind, selecting the right feed is a key to success in animal production business. Feed that match nutritional requirements of the animal will support overall health which indirectly reduce cost of production.

Not only feed, selection of premix is not less important. Premix should be selected to suit each stage or age group of the animal as well.

Important! Some premix may contain some control substances that require withdrawal period. Therefore, farmers should adhere to the indications on the label, otherwise, misuse of these substances could create residual problem which affects the health of the consumer.


Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce