คุณชุมพล ชัยเจริญ
คุณชุมพล ชัยเจริญ

คุณชุมพล ชัยเจริญ หรือ คุณแป๊ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังคลองพุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี

ลงลูกปลานิลแดง SR1 ที่ผ่านการกระตุ้นภูมิ จากทาง ป.เจริญฟาร์ม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 3 เดือน 25 วัน ได้จับส่งตลาด ลูกปลา 10,000 ตัว กำไรแสนกว่าบาท

มาดูกันว่าคุณแป๊ะ มีเทคนิคอย่างไรในการเลี้ยงปลานิลแดง SR1 ให้ปลาโตตี ไซต์เสมอ อัตรารอดสูง

1. ขั้นตอนแรกเลยต้องเตรียมตัวรับลูกปลาให้พร้อมเมื่อนำลูกปลาลงกระชังแล้วจะผสมยาแอนตี้ไบโอติคให้ลูกปลากินในช่วง 7 วันแรก หลังจากนั้นจะพยายามไม่ใช้ยาตลอดการเลี้ยง

2. การให้อาหาร จะลงมือหว่านอาหารเองทุกมื้อเพื่อดูสภาพปลาโดยให้อาหารวันละ 3 มื้อ เช้า กลางวันเย็น การหว่านอาหารจะหว่านอาหารให้ทั่วกระชังโดยให้ปลาได้กินอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาการแตกไซต์ของปลา

โดยในช่วงสามเดือนแรกจะให้อาหารพอปลาได้กิน ไม่เร่งมากและจะมาเริ่มเร่งอาหารหลังจากผ่านเดือนที่สาม ระหว่างการเลี้ยงจะประเมินการเลี้ยงอาหารแบบวันต่อวันโดยเช็คทั้งสภาพน้ำและสภาพอากาศในแต่ละวัน

ถ้าอากาศไม่ดีหรือน้ำเปลี่ยนก็จะงดอาหารหรือให้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยคุณแป๊ะยังฝากบอกไว้อีกว่า ถ้าลูกปลาตั้งต้นมาดีโอกาสที่จะเลี้ยงมีกำไรก็ค่อนข้างสูง แต่ท้ายสุดก็ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและคุณภาพอาหารที่ต้องเอื้ออำนวยกันไปด้วย

 


  
Smart Farmer

คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์