คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา

 

ลูกค้าป.ใช้เป็นประจำตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพและการจัดการระบบฟาร์ม ผลกำไรที่ได้พึงพอใจเป็นอย่างมาก

คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา เลี้ยงปลาป.ตั้งแต่เริ่มทำบ่อเนื่องจากเพื่อนก็เลี้ยงอยู่และประสบความสำเร็จจึงขอคำแนะนำในการเลือกลูกพันธุ์ที่ดี ปกติทำงานประจำแต่มีความสนใจในการเลี้ยงจึงหาที่หาทางเลี้ยงอยู่บริเวณอ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งจากการที่เลี้ยงก็ประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ

ผลจากการเลี้ยงปลา บ่อ 14 ไร่ ลงปลาไซด์ปลากลางราคา 80 สต. จำนวน 20,000 ตัว จับปลาได้ 16 ตัน  ขนาดที่จับหัวโลกว่า ได้ทั้งปลาไซด์และปลากลางบางส่วน ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 6-7 เดือนถึงจะจับ ระหว่างการเลี้ยงมีการลงกุ้งทุกๆ สองเดือน ได้กำไรจากการจับปลา 6 แสนกว่าบาทและกำไรจากกุ้ง 2 แสนกว่าบาท อาหารที้ใช้เลี้ยงใช้อาหารเม็ดทั้งหมดในระยะเวลาที่เลี้ยงไม่มีการลงขี้ไก่ มีการใส่จุลินทรีย์อยู่เป็นประจำ

 


  
Smart Farmer

คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์