วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
ReadyPlanet.com
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล

ถ้าผู้อ่านท่านใดยังพอจะคุ้นๆ บ้างเกี่ยวกับบทความของหมอที่เคยเขียนให้อ่านกันก่อนหน้านี้นานพอสมควรแล้วในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล ที่มีเนื้อหาสรุปคร่าวๆ ถึงความสำคัญ สาเหตุของโรค ลักษณะอาการของปลาที่ติดเชื้อ วิธีการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและยังไม่มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้เพื่อป้องกันโรค วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโรค คือมีการนำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity measures) มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ในครั้งนั้นหมอเคยแจ้งไว้ว่าหากมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้เพิ่มเติมจะนำเสนอในโอกาสต่อไปโดยปัจจุบันมีความคืบหน้าในเรื่องงานวิจัยวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส TiLV ในปลานิล มาฝาก

ถ้าท่านติดตามข่าววิจัยด้านเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำคงพอทราบว่าทีมวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุุรเชษฐพงษ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล จึงได้ศึกษาวิจัย คิดค้น ทดลองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวขึ้นมาและได้ขอจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยได้คิดค้นทดลองวัคซีนต้นแบบทั้งรูปแบบของวัคซีนเชื้อตายและวัคซีนเชื้อเป็น มีการเลี้ยงเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการจนมีปริมาณเชื้อมากพอที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบการผลิตวัคซีน ก่อนนำมาทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน จากนั้นทดลองฉีดวัคซีนในปลาทดลองและตรวจระดับภูมิคุ้มกันรวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งระดับห้องปฏิบัติการและฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา โดยผลการศึกษาพบว่าวัคซีนต้นแบบที่คิดค้นทั้งในรูปแบบการให้โดยวิธีแช่ และวิธีฉีดช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันปลา ลดอัตราป่วยและเพิ่มอัตราลดการใช้ยาและสารเคมีที่ไม่จำเป็นส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กลไกการทำงานของวัคซีนป้องกันโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ (Cell-Mediated Immunity) ที่ช่วยในการกำจัดเชื้อไวรัส ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสรวมทั้งสร้างเซลล์ที่มีหน้าที่จดจำเชื้อไวรัสนั้นได้อย่างแม่นยำและยาวนาน เพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อในอนาคตหรือการทำวัคซีนครั้งต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาในการคงอยู่ของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สุขภาพปลานิล สิ่งแวดล้อม เทคนิควิธีการให้วัคซีน และชนิดของวัคซีนที่ใช้การคิดค้นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของวงการวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของเกษตรผู้เพาะเลี้ยงและผลงานวิจัยเป็นต้นแบบของงานวิจัยต่อยอดพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส TiLV ในปลานิลและโรคติดเชื้ออื่นๆ ในปลาชนิดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Tilapia Lake Virus (TiLV) vaccine for tilapia

A while ago, we’ve talked about Tilapia Lake Virus (TiLV) in the aspects of pathogenesis, clinical signs and disease transmission. The disease cannot be treated with antibiotic and there is no commercially available vaccine. The best way to mitigate the disease is to strictly adhere to farm biosecurity.

But, today!

We have a good news to update you.

A team of scientists, led by Assist. Prof. Dr. Win Surachetpong, from the Department of Veterinary Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University has announced the success in TiLV vaccine development. The team cultured the virus in their laboratory in large quantity, enough to be used in vaccine production. The vaccine was then tested for efficacy and safety in both laboratory fish and farmed fish. The result showed that the vaccine was able to induce immunity against TiLV, reduce morbidity and increase survival rate.

The success of vaccine will definitely help in reducing the use of antibiotics and other chemicals which will benefit the safety of both consumer and environment.

As stated earlier, vaccine against virus activates through Cell-Mediated Immunity in killing and memorizing the virus. But, the use of vaccine is not 100% effective, which means fish that receive vaccine are not always stronger that the others. In order for vaccine to work effectively, you must do these things:

- Keep your fish in good health.

- Keep your fish in good environment.

- Apply the right vaccination technique.

We can say that the success in TiLV vaccine development is one of a major breakthrough that lead to a better health of cultured fish as well as our human being.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา article
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce