โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3

ครั้งก่อนพูดถึงโรคสเตรปโตคอคโคซิส ในแง่ของการพบโรคทั่วไปและคุณสมบัติของเชื้อ ครั้งนี้จะเล่าถึงลักษณะอาการปลานิลที่ติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส

ส่วนแรกของบทความซีรีส์ “โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส” ได้กล่าวไปแล้วว่าในประเทศไทยมักพบเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสชนิด Streptococcus agalactiae เป็นสาเหตุของโรคในปลานิล อาการที่พบในปลานิลที่ป่วย หรือติดเชื้อจะพบได้คล้ายคลึงกับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นเช่นกัน คือปลาเบื่ออาหาร ว่ายน้ำผิดปกติ เสียการทรงตัว หมุนควงสว่าน เมื่อสังเกตลักษณะที่ตัวปลา จะพบว่าท้องบวมออกมากตาโปนข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ อาจพบมีตาขุ่นหรือเลือดออกภายในตา บางครั้งพบจุดเลือดที่ผิวหนัง แผ่นปิดเหงือก โคนครีบ รอบรูทวาร ปาก เมื่อผ่าซากดูลักษณะภายในจะพบน้ำในช่องท้องซึ่งอาจเป็นน้ำใสหรือมีสีปนเลือดได้ (ที่เราเห็นท้องบวม คือ มีน้ำมาคั่งบริเวณช่องท้อง) สามารถพบการขยายใหญ่ของอวัยวะภายใน เช่น ม้าม ตับ รวมทั้งพบว่ามีจุดหรือปื้นเลือดออกที่อวัยวะภายใน เช่น สมอง ตับ ลำไส้และอวัยวะสืบพันธุ์ เมื่อพบว่าปลาเริ่มป่วย ภายใน 7 วันอาจพบว่ามีการตายสูงถึง 50% ถ้าไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้อาจพบการสูญเสียถึง 100% สำหรับปลาที่ติดเชื้อแบบเรื้อรังนั้นจะพบว่ามีอัตราการตายต่ำหรือไม่ตายเลยก็เป็นได้ แต่ปลาจะกินอาหารลดลง อัตราการเจริญเติบโตไม่ดี เมื่อสังเกตลักษณะที่ตัวปลา จะพบว่ามีสีคล้ำขึ้นหรือสีซีดจางลงในปลาทับทิม หรือไม่พบลักษณะผิดปกติเลย บางครั้งปลาที่ติดเชื้อจะพบลักษณะซากไม่สวย เนื้อปลาไม่สวยและเสียง่าย

เชื้อเข้าสู่ตัวปลาได้อย่างไร?

ช่องทางที่ทำให้เชื้อโรคเข้ามาได้ ก็คือ ตามแผลที่ผิวหนัง เยื่อบุผิวของอวัยวะเนื่องจากคุณสมบัติของเชื้อที่สามารถผลิตเอนไซม์ขึ้นมาย่อยก้อนไฟบรินเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้เชื้อสเตรปโตคอคคัสแทรกเข้ามาในเนื้อเยื่อต่างๆ และกระจายทั่วร่างกาย นอกจากนี้ การผลิตสารพิษ endotoxin ได้แก่ ฮีโมไลซิน (haemolysin) หรือสเตรปโตไลซิน (streptolysin) ที่ทำให้เกิดการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงทำอันตรายต่อเซลล์ของปลา จึงทำให้เราสามารถพบลักษณะของจุดเลือดและปื้นเลือดออกที่อวัยวะของปลาป่วยได้ เมื่อมีการติดเชื้อเชื้อสามารถเข้าสู่กระแสลิตได้และไปยังสมองทำให้พบว่าปลาป่วยว่ายน้ำแบบผิดปกติ ควบคุมทิศทางและทรงตัวไม่ได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการแพร่ของเชื้อแบคทีเรียไปที่อวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุของการถ่ายทอดเชื้อสเตรปโตคอคคัสจากพ่อแม่พันธุ์ไปยังลูกปลาบทความครั้งหน้ามาดูกันว่าปัจจุบันเรามีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรกันบ้างนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Infectious disease in tilapia: Streptococcosis 3

From previous topics, we’ve talked about general ideas regarding Streptococcus spp. This time lets learn about clinical signs of Streptococcosis. If you remember, species of Streptococcus causing problem in Thailand is Streptococcus agalactiae.

Clinical signs of Streptococcosis in infected tilapia are quite similar other bacterial diseases in fish which include lethargy, irregular swimming (for example, swimming in circle), loss of balance. On the fish you may find ascites (enlargement of stomach), bulging of the eye(s), hemorrhage throughout the body, in the eyes, on the skin, operculum, base of the fins, around anus and month. When examine dead fish, you may found watery to bloody fluid accumulation in abdominal cavity, liver and spleen enlargement and hemorrhage on several organs such as brain, liver, intestine and sex organ.

When fish become ill, within 7 days, you may find that 50% of the fish are dead. And if the disease in not controlled, the dead may become 100%.

Chronic or persistence infection is also possible. This way, infected fish may not show clinical sign with a very low mortality rate. However, fish will eat less and not grow. Fish may appear darker in color or paler in red tilapia. Carcass of infected fish sometimes are off-quality and have a short shelf-life

How do the bacteria invade fish?

The common routes of entry are through skin wound and mucus membrane. As mentioned in the previous topic, Streptococcus are able to produce enzyme that digest fibrin and connective tissue. This is how they penetrate and spread within fish’s body. In addition, they also produce several endotoxins such as hemolysin and streptolysin which cause red blood cell lysis. This is why we can see hemorrhagic lesions throughout the body. Bacteria will eventually enter blood circulation, reaching the brain and sex organs. This will cause irregular swimming and the transmission of disease to the offspring.

Next time, let see how we can prevent and control this disease!

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce