โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
ReadyPlanet.com
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4

การรักษาปลาป่วยด้วยการให้ยาต้านจุลชีพเป็นวิธีที่อาจช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ แต่การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มปลานิลมีข้อจำกัดหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของยาตกค้างในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาได้ การป้องกันโรคจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรค ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน คือ

1. การรักษาสภาพแวดล้อม และคุณภาพน้ำให้เหมาะสม ตรวจคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมหรือน้ำเสียจะทำให้ปลาเกิดโรคได้ ไม่ปล่อยปลาเลี้ยงหนาแน่นมากเกินไป ช่วยไม่ให้เกิดความเครียดซึ่งจะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลงและเกิดโรคได้ง่ายขึ้น

2. เมื่อพบปลาป่วย หรือสงสัยว่าอาจเกิดโรคภายในฟาร์มควรส่งตัวอย่างปลาไปตรวจหาสาเหตุการเกิดโรคซึ่งสามารถส่งได้ทั้งปลาป่วยที่ยังมีชีวิต หรือปลาตายใหม่ๆ ที่ยังไม่เน่าเสียทั้งนี้ ให้ใส่ตัวอย่างปลาในถุงพลาสติกมัดปากถุง แล้วแช่ในน้ำแข็ง ควรระวังไม่นำตัวอย่างปลาที่เน่าไปตรวจ เพราะว่าตรวจไม่ได้

3. หากมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียและจำเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา ควรทดสอบชนิดของยาต้านจุลชีพก่อนการเลือกใช้ยาโดยเลือกใช้ยาที่สามารถยับยั้งเชื้อได้เท่านั้นการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสมจะไม่สามารถรักษาโรคได้ เปลืองเงินร้ายที่สุดคือทำให้เกิดสภาพเชื้อแบคทีเรียดื้อยาภายในฟาร์มหากเกิดโรคต่อไปในอนาคตการใช้ยาในฟาร์มจะไม่ได้ผลอีกและไม่สามารถควบคุมโรคภายในฟาร์มได้

4. กรณีที่เกิดการโรคระบาดภายในฟาร์มควรมีการกำจัดซากปลาตายหรือปลาป่วยอย่าง รวดเร็วและถูกต้อง เช่น เผาเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในฟาร์ม นอกจากนี้ต้องฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในฟาร์มโดยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อมีการตากบ่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนการเลี้ยงปลาชุดต่อไป

นอกจากวิธีข้างต้นแล้วการใช้วัคซีนป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลาชนิดต่างๆ เป็นวิธีที่พบได้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและยังพบการศึกษาเรื่องโปรไบโอติกกับการต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัสอีกด้วยทั้งนี้ การเกิดโรคเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการผลิตปลานิลของประเทศไทย ดังนั้น การจัดมาตรการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติภายในฟาร์มได้จริงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลานิลของประเทศไทย

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

Infectious disease in tilapia: Streptococcosis 4

Antibiotics (ABOs) may be used to treat bacterial infection (especially Streptococcus) and reduce the severity of clinical signs in fish. However, the use of ABOs may cause many problem, such as antibiotic residuals and antibiotic resistant bacteria.

Therefore, the best way to control disease is multidisciplinary practices that do not involve antibiotic use, including:

1. Keeping good environment:

Maintain good environment for fish. Fish are surrounded by water, so maintaining good water quality is necessary. Water quality should be tested routinely. Deteriorating water quality is one of the main causes of disease outbreak. Too high stocking density should not be used. This will help in reducing stress and preventing immunosuppression which lead to disease outbreak.

2. Removing sick fish:

When sick or suspected fish is detected, remove and send those fish to laboratory for disease diagnostic. Sample can be live fish or freshly dead one. Keep samples in clean plastic bag, tightly close the bag and store in ice. Rotten sample should not be sent!

3. Testing ABOs sensitivity:

If bacterial infection is a cause of disease and ABOs is needed. Always test antimicrobial susceptibility test every time before select ABOs. This will make sure that ABO that we are going to use will be able to kill the bacteria. The use of inappropriate ABO will not cure the disease, and waste money. More importantly, it will create Superbugs or antibiotic resistant bacteria and the use of ABOs will not be able to control bacterial infection anymore.

4. Managing outbreak:

In case of an outbreak, dispose dead and sick fish immediately. To prevent disease spread, use a proper way to dispose dead fish, such as burning. Disinfect all equipment using chemical disinfectants and dry ponds long enough before starting a new crop.

There are several additional ways to control Streptococcosis in farm such as vaccination and the use of probiotics. All these methods mentioned above should be applied together in order to achieve the most effective plan to minimize the risk of Streptococcosis and to improve the potential of tilapia production in Thailand.

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  

 
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา article
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce