ยาสลบที่ใช้ในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา

                 

             

ยาสลบ (anesthetic drug) คือ ยาหรือสารเคมีที่ทำให้หมดสติ ระงับความรู้สึก ทำให้ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นภายนอก การใช้ยาสลบจะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการตรวจ รักษา การจัดการกับตัวปลา เช่น การเจาะเลือด ฝังไมโครชิฟ การผ่าตัด ซึ่งทำให้ปลาไม่มีความรู้สึก ไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างทำการรักษา การจัดการกับตัวปลา

สำหรับยาสลบหรือสารเคมีที่มีทำให้ปลาสลบ ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด เช่น ควินิดีน ซัลเฟต (quinidine sulfate) ไตรเคน มีเทน ซัลโฟเนต (tricaine methane sulfonate; TMS) โซเดียม เพนโทบาร์บิทอล (sodium pentobarbital) และยูจีนอล (eugenol)

ซึ่งการเลือกใช้ยาสลบและสารเคมีนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ กฎหมาย ความนิยมใช้ที่แตกต่างกัน และชนิดของปลาที่พิจารณาว่าจะให้ยาสลบ โดยเฉพาะการใช้ยาสลบในสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคจะต้องพิจารณาให้ดี ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องว่ายาสลบ หรือสารเคมีชนิดที่ใช้มีการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้ใช้ได้กับสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง และมีระยะหยุดยาตามที่ระบุไว้ในข้อบ่งใช้ยา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในเวปไซต์ของ USFDA (U.S. Food and Drug Administration) หรือองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้ไตรเคน มีเทน ซัลโฟเนต หรือ TMS ซึ่งเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการทำสลบชั่วคราวในปลา ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์น้ำ สัตว์เลือดเย็นชนิดอื่น ๆ เพื่อการจัดการกับตัวสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความยาวลำตัว ทำเครื่องหมาย ผ่าตัด ขนส่งและการวิจัย โดยต้องมีการควบคุมการใช้อย่างถูกต้อง และหากนำมาใช้สำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ต้องมีระยะหยุดยาตามที่ระบุไว้ คือ 21 วัน ก่อนนำมาบริโภค 

สำหรับประเทศไทยมีสารที่ทำให้สลบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้ในสัตว์น้ำเพื่อทำสลบได้เช่นเดียวกัน คือ Aquanes (อะควาเนส) โดยสารออกฤทธิ์ในการทำให้สลบ คือ ยูจีนอล (eugenol) ทำให้สัตว์น้ำซึม ลดการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อคลายตัว และสลบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจับบังคับ และจัดการกับตัวสัตว์น้ำได้เช่นเดียวกับยาสลบที่กล่าวข้างต้น เมื่อรู้จักชนิดของยาสลบกันบ้างแล้ว ในบทความหน้าจะเล่าให้ฟังว่ายาสลบในสัตว์น้ำออกฤทธิ์ยังไงยังไงนะคะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1 article
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce