โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
ReadyPlanet.com
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

                     

             

ครั้งก่อนแจกแจงจำนวนโรคในสัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์กระเพาะเดี่ยว ผึ้ง โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด และโรคระบาดในสัตว์น้ำ ถ้าใครสังเกตตัวเลขจากบทความครั้งก่อนจะเห็นว่าจำนวนโรคระบาดในสัตว์น้ำที่ประกาศไว้มีสูงมากถึง 40 โรค และในจำนวนนี้มีโรคอะไรบ้างกันบ้าง มาดูกันค่ะ

1. โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague)

2. โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease)

3. โรคไคทริดฟังกัส (chytrid fungus disease หรือ infection with Batrachochytrium dendrobatidis)

4. โรคไจโรแด็กทีโลซิส (gyrodactylosis หรือ infection with Gyrodactylus salaris)

5. โรคซีโนฮาลิโอทิส (xenohaliotis disease หรือ infection with Xenohaliotis californiensis)

6. โรคติดเชื้อซาลโมนิด แอลฟาไวรัส (infection with salmonid alphavirus)

7. โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease)

8. โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome)

9. โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis)

10. โรคโบนาเมีย (bonamiosis)

11. โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile)

12. โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis)

13. โรคฟูรังคูโลซีส (furunculosis)

14. โรคเมกาโลไซติไวรัส (megalocytivirus disease)

15. โรคมาร์ทีเลีย (infection with Marteilia refringens)

16. โรครานาไวรัส (infection with ranavirus)

17. โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia)

18. โรควีเอ็นเอ็น (VNN หรือ viral nervous necrosis)

19. โรคหัวเหลือง (infection with yellow head virus)

20. โรคหางขาว (white tail disease)

21. โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ red sea bream iridoviral disease)

22. โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome)

23. โรคอีเอชเอ็น (EHN หรือ epizootic haematopoietic necrosis)

24. โรคเอเอชพีเอ็นดี (AHPND หรือ acute hepatopancreatic necrosis disease)

25. โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus disease)

26. โรคเอสวีซี (SVC หรือ spring viraemia of carp)

27. โรคเอ็นเอชพี (NHP หรือ necrotising hepatopancreatitis)

28. โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ spherical baculovirosis)

29. โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส (infection with abalone herpesvirus)

30. โรคไอพีเอ็น (IPN หรือ infectious pancreatic necrosis)

31. โรคไอเอชเอชเอ็น (IHHN หรือ infectious hypodermal and haematopoietic necrosis)

32. โรคไอเอชเอ็น (IHN หรือ infectious haematopoietic necrosis)

33. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ infectious myonecrosis)

34. โรคไอเอสเอ (ISA หรือ infection with infectious salmon anaemia virus)

35. โรคติดเชื้อบาทราโคไคเทรียม ซาลาแมนไดรวอแรนส์ (infection with Batrachochytrium

salamandrivorans)

36. โรคเอนเทอริกเรดเมาท์ (ERD หรือ enteric red mouth diseases)

37. โรคโคเวร์ทมอร์ทาลิตี้ (CMD หรือ covert mortality diseases)

38. โรคทิลาเปียเลคไวรัส (tilapia lake virus)

39. โรคอีเอชพี (Hepatopancreatic microsporidioisis caused by Enterocytozoon hepatopenaei, EHP)

40. โรคเอสเอชไอวี (Shrimp hemocyte iridescent virus, SHIV)

โดยโรคที่ 1-34 ประกาศในเวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th) เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 โรคที่ 35-38 ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2 โรคสุดท้ายเพิ่งประกาศไปเมื่อ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทั้งนั้น ถ้าจะสังเกตให้ดีอีกทีจะเห็นว่ารายชื่อโรคที่ระบุในหมวดของ “โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด” มีบางโรคที่พบได้ในสัตว์น้ำด้วย เช่น โรคสเตรปโทค็อกคัส (streptococcosis) ที่สามารถพบได้ในปลากะพง (Streptococcus iniae) ปลานิล (S. iniae/S. agalactiae) ดังนั้น เอกสารทางกฎหมายนี่ต้องอ่านกันละเอียดๆ นะคะ เพื่อความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce