การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE

                         

         อ่านบทความให้ความรู้มาหลายเรื่องติดๆกันแล้ว วันนี้มาเล่าข่าวเบาๆ กันบ้าง เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้มีงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่สำคัญระดับโลกอยู่นะคะ ก็คืองาน OIE Global Conference on Aquatic Animal Health: Collaboration, sustainability: our future ซึ่งเจ้าของงานก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือ World Organisation for Animal Health ชื่อย่อเล่นๆ คือ OIE นั่นเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ที่เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี เป็นประเทศที่อยู่ทางแถบอเมริกาใต้ ประเทศชิลีเองก็มีการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศอื่นๆ อยู่หลายชนิดเหมือนกัน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อปรับปรุงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงผลผลิตและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงความต้องการการกำกับดูแลที่ดีสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีจากสัตวแพทย์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพสัตว์น้ำทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ในการผลิตสัตว์นำที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ในงานครั้งนี้มีการพูดถึงการจัดการสุขภาพสัตวฺน้ำและก็ความสำคัญของสุขภาพสัตว์น้ำด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาหารทะเลในบริบทโลก (The global seafood revolution) อาหารทะเลกับสวัสดิภาพมนุษย์ (Seafood & human welfare) การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Managing transboundary and emerging diseases) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Biosecurity in aquaculture) ความก้าวหน้าในการจัดการโรคระบาดสัตว์น้ำ (Advances in disease management) สุขภาพสัตว์น้ำและอนาคตของมนุษย์ (Aquatic animal health – our future) และมาตรฐานข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE (OIE international standards) ซึ่งในงานนี้มีผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันมากมายเลย ยังไงรอบหน้าขออัพเดทเรื่องที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนคือเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ ทั้งนี้ สำหรับผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมมนาย้อนหลังหรือดาว์นโหลดเอกสารที่สนใจได้ที่ www.oie.int/aquatic-conference2019 หรือเวปไซต์ขององค์การสุขภาพสัตว์โลกได้นะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce