การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
ReadyPlanet.com
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE

                         

         อ่านบทความให้ความรู้มาหลายเรื่องติดๆกันแล้ว วันนี้มาเล่าข่าวเบาๆ กันบ้าง เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้มีงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่สำคัญระดับโลกอยู่นะคะ ก็คืองาน OIE Global Conference on Aquatic Animal Health: Collaboration, sustainability: our future ซึ่งเจ้าของงานก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือ World Organisation for Animal Health ชื่อย่อเล่นๆ คือ OIE นั่นเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ที่เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี เป็นประเทศที่อยู่ทางแถบอเมริกาใต้ ประเทศชิลีเองก็มีการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศอื่นๆ อยู่หลายชนิดเหมือนกัน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อปรับปรุงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงผลผลิตและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงความต้องการการกำกับดูแลที่ดีสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีจากสัตวแพทย์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพสัตว์น้ำทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ในการผลิตสัตว์นำที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ในงานครั้งนี้มีการพูดถึงการจัดการสุขภาพสัตวฺน้ำและก็ความสำคัญของสุขภาพสัตว์น้ำด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาหารทะเลในบริบทโลก (The global seafood revolution) อาหารทะเลกับสวัสดิภาพมนุษย์ (Seafood & human welfare) การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Managing transboundary and emerging diseases) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Biosecurity in aquaculture) ความก้าวหน้าในการจัดการโรคระบาดสัตว์น้ำ (Advances in disease management) สุขภาพสัตว์น้ำและอนาคตของมนุษย์ (Aquatic animal health – our future) และมาตรฐานข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE (OIE international standards) ซึ่งในงานนี้มีผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันมากมายเลย ยังไงรอบหน้าขออัพเดทเรื่องที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนคือเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ ทั้งนี้ สำหรับผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมมนาย้อนหลังหรือดาว์นโหลดเอกสารที่สนใจได้ที่ www.oie.int/aquatic-conference2019 หรือเวปไซต์ขององค์การสุขภาพสัตว์โลกได้นะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

   

 
Farm story

Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2) article
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce