การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
ReadyPlanet.com
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก

     

   พักสมอง คั่นด้วยบทความอื่นกันบ้างนอกเหนือจากเรื่องในฟาร์ม เรื่องรอบตัวเราก็น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้กับเรื่องในฟาร์มเลย หากใครได้ติดตามข่าวด้านสิ่งแวดล้อมจะพอทราบปัญหาที่เกี่ยวกับทะเลอยู่บ้าง ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะที่มนุษย์ทิ้งลงสู่ท้องทะเลนั้นกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติและส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล ตามที่ปรากฎในหน้าสื่อทั่วไปว่าพบการตายของวาฬและเต่าทะเลจากการที่พวกมันกินขยะ โดยเฉพาะขยะจำพวกพลาสติกเข้าไปในร่างกาย ไม่เพียงแต่วาฬและเต่าทะเลเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบยังมีสัตว์อื่นที่ตกเป็นเหยื่อจากปัญหาขยะนี้ด้วย

จากงานวิจัยสำรวจเนื้อและอวัยวะภายในของปลาทะเลในประเทศอังกฤษ โดย A.L. Lusher ในปี 2012 เป็นที่น่าตกใจมากเพราะพบว่ามากกว่า 36.5% ของปลาที่ทำการสำรวจ มีพลาสติกขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” อยู่ในระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้ ของปลาหลากหลายชนิด ทั้งปลาที่อาศัยบริเวณผิวน้ำถึงกลางน้ำ เช่น ปลาทู ปลาค็อด และปลาแมคเคอเรล รวมทั้งปลาที่หากินบนพื้นท้องทะเลหรืออยู่เหนือพื้นท้องทะเลเล็กน้อย เช่น ปลากระเบน และปลาตาเดียว โดยที่มาของขยะพลาสติกในท้องทะเลเหล่านี้มากกว่า 80% นั้น ล้วนมาจากขยะซึ่งถูกทิ้งจากผู้คนบนบกนี่แหละ

สำหรับในประเทศไทยมีข่าวว่าทีมวิจัยของ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำการสำรวจปลาทะเลในน่านน้ำทะเลไทยด้วยเช่นกัน โดยเบื้องต้นพบว่าปลาจำนวนมากมีไมโครพลาสติกสะสมอยู่ในอวัยวะภายในและระบบย่อยอาหาร สะท้อนถึงปัญหาขยะในท้องทะเลไทยว่ากำลังอยู่ในสภาะวะน่ากังวลและควรเร่งแก้ไขไม่แตกต่างกับทะเลที่อื่นของโลกเลย แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดจากนักวิชาการถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค ถ้าเกิดว่าได้รับประทานปลาทะเลที่มีไมโครพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย โดยในเบื้องต้นอาจารย์หมอนันทริกา ชันซื่อ ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคว่าควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องในของปลาเนื่องจากเป็นส่วนที่พบไมโครพลาสติกในปริมาณสูงที่สุด การบริโภคในส่วนของเนื้อปลาน่าจะปลอดภัยกว่า เนื่องจากพบไมโครพลาสติกในระดับต่ำ และหากท่านผู้อ่านมีความกังวลใจในเรื่องการบริโภคปลาทะเล การหันมาบริโภคปลาน้ำจืดที่ได้รับการเลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐาน เช่น ปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติก

และยังสามารถบริโภคเนื้อปลาได้อย่างมั่นใจอีกด้วย แต่การเลี่ยงมาทานเนื้อปลาน้ำจืดแทนปลาทะเลก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาข้างต้นนะคะ ทางที่ดีเราควรหันมาตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังมากกว่า พกถุงผ้า แก้วน้ำดื่ม ลดการใช้พลาสติกหรือนำมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลดการสร้างขยะที่ย่อยสลายยาก เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงด้านอาหาร ทรัพยากร และความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกนี้ค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce