การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก

     

   พักสมอง คั่นด้วยบทความอื่นกันบ้างนอกเหนือจากเรื่องในฟาร์ม เรื่องรอบตัวเราก็น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้กับเรื่องในฟาร์มเลย หากใครได้ติดตามข่าวด้านสิ่งแวดล้อมจะพอทราบปัญหาที่เกี่ยวกับทะเลอยู่บ้าง ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะที่มนุษย์ทิ้งลงสู่ท้องทะเลนั้นกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติและส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล ตามที่ปรากฎในหน้าสื่อทั่วไปว่าพบการตายของวาฬและเต่าทะเลจากการที่พวกมันกินขยะ โดยเฉพาะขยะจำพวกพลาสติกเข้าไปในร่างกาย ไม่เพียงแต่วาฬและเต่าทะเลเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบยังมีสัตว์อื่นที่ตกเป็นเหยื่อจากปัญหาขยะนี้ด้วย

จากงานวิจัยสำรวจเนื้อและอวัยวะภายในของปลาทะเลในประเทศอังกฤษ โดย A.L. Lusher ในปี 2012 เป็นที่น่าตกใจมากเพราะพบว่ามากกว่า 36.5% ของปลาที่ทำการสำรวจ มีพลาสติกขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” อยู่ในระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้ ของปลาหลากหลายชนิด ทั้งปลาที่อาศัยบริเวณผิวน้ำถึงกลางน้ำ เช่น ปลาทู ปลาค็อด และปลาแมคเคอเรล รวมทั้งปลาที่หากินบนพื้นท้องทะเลหรืออยู่เหนือพื้นท้องทะเลเล็กน้อย เช่น ปลากระเบน และปลาตาเดียว โดยที่มาของขยะพลาสติกในท้องทะเลเหล่านี้มากกว่า 80% นั้น ล้วนมาจากขยะซึ่งถูกทิ้งจากผู้คนบนบกนี่แหละ

สำหรับในประเทศไทยมีข่าวว่าทีมวิจัยของ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำการสำรวจปลาทะเลในน่านน้ำทะเลไทยด้วยเช่นกัน โดยเบื้องต้นพบว่าปลาจำนวนมากมีไมโครพลาสติกสะสมอยู่ในอวัยวะภายในและระบบย่อยอาหาร สะท้อนถึงปัญหาขยะในท้องทะเลไทยว่ากำลังอยู่ในสภาะวะน่ากังวลและควรเร่งแก้ไขไม่แตกต่างกับทะเลที่อื่นของโลกเลย แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดจากนักวิชาการถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค ถ้าเกิดว่าได้รับประทานปลาทะเลที่มีไมโครพลาสติกเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย โดยในเบื้องต้นอาจารย์หมอนันทริกา ชันซื่อ ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคว่าควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องในของปลาเนื่องจากเป็นส่วนที่พบไมโครพลาสติกในปริมาณสูงที่สุด การบริโภคในส่วนของเนื้อปลาน่าจะปลอดภัยกว่า เนื่องจากพบไมโครพลาสติกในระดับต่ำ และหากท่านผู้อ่านมีความกังวลใจในเรื่องการบริโภคปลาทะเล การหันมาบริโภคปลาน้ำจืดที่ได้รับการเลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐาน เช่น ปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติก

และยังสามารถบริโภคเนื้อปลาได้อย่างมั่นใจอีกด้วย แต่การเลี่ยงมาทานเนื้อปลาน้ำจืดแทนปลาทะเลก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาข้างต้นนะคะ ทางที่ดีเราควรหันมาตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังมากกว่า พกถุงผ้า แก้วน้ำดื่ม ลดการใช้พลาสติกหรือนำมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลดการสร้างขยะที่ย่อยสลายยาก เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงด้านอาหาร ทรัพยากร และความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกนี้ค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์ article
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce