การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)

      

 

    ถ้าผู้อ่านยังจำกันได้ในบทความก่อนหน้าที่หมอเคยเขียนไว้เรื่องเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus หรือ ทีไอแอลวี (TiLV) ในปลานิล โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ และยังไม่มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้สำหรับการป้องกันโรค วิธีที่ดีที่สุดคือการจัดการที่ดีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายการเกิดโรค

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญมากในวงการผลิตสัตว์น้ำไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับโลกเลยทีเดียวเพราะมีกำลังการผลิตสูงทั่วโลก ซึ่งระบบการผลิตที่หนาแน่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็ส่งผลต่อการจัดการฟาร์มที่ยากขึ้น เพื่อจะทำให้ระบบการผลิตมีคุณภาพ ระบบการเลี้ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้มาตรฐานอาจโน้มนำให้ฟาร์มพบความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ซึ่งโรค Tilapia Lake Virus ก็จัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่  

    Tilapia Lake Virus หรือ Tilapia tilapenivirus จัดเป็น RNA ไวรัส ปลาที่ติดเชื้อสามารถพบอาการทางคลินิก ได้แก่ ตาโปน (exophthalmia) ช่องท้องขยาย มีแผล รอยโรคที่ผิวหนัง ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่จำเพาะว่าเป็นอาการที่เกิดจากการติดโรค TiLV เพียงอย่างเดียว เมื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการจะสามารถพบรอยโรคที่ตับ เซลล์ตับอักเสบและรวมตัวกัน และอาจพบรอยโรคได้ในอวัยวะภายในอื่น ในบางครั้งพบการเกิดโรค TiLV ร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรีย

    ปัจจุบันพบรายงานการเกิดโรคติดเชื้อ TiLV ในหลายพื้นที่การเลี้ยงปลานิล ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกาและแอฟริกา เช่น ประเทศเอกวาดอร์ อิสราเอล โคลัมเบีย ประเทศไทย อียิปต์ ยูกันดา แทนซาเนีย อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย เปรู และเม็กซิโก  การระบาดของโรคทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก พบอัตราการตายได้ตั้งแต่ 9.2 ถึง 90% และมักพบการติดเชื้อในปลานิ้วและปลาวัยอ่อน มากกว่าปลาที่โตแล้ว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นว่าช่องทางการจำหน่ายหรือพันธุ์ปลาเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำแบบผิดกฎหมายก็มีส่วนสำคัญในการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งความแม่นยำของวิธีการตรวจการติดเชื้อมีความสำคัญต่อการควบคุมโรคด้วย ครั้งหน้าม่าอกันว่าการจัดการในบริบทโลกต่อปัญหา TiLV นั้นเป็นอย่างไรค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1 article
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce