9-10-2562
ReadyPlanet.com
9-10-2562

                                        

พยากรณ์อากาศ

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. 62 บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 15 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะแรก กับมีลมกระโชกแรง หลังจากนั้นจะมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

อนึ่ง พายุระดับ 5 ไต้ฝุ่น (ฮากีบิส) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 13 - 15 ต.ค. 62 ขอให้ประชาชนในบริเวณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ต.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะแรก กับมีลมกระโชกแรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

ข้อมูลจาก : https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 43%, เขื่อนสิริกิติ์ 57%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 85%, เขื่อนลำตะคอง 56%, เขื่อนอุบลรัตน์ 26%, เขื่อนสิรินธร 94%, เขื่อนมูลบน 39%, เขื่อนลำแซะ 41%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 39%, เขื่อนกระเสียว 25%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 49%

ข้อมูลจาก : http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

 


     

 

 

 

 
น้ำท่า อากาศ

23-09-2563 article
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
6-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
5-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562
3-4-2562
27-3-2562
20-3-2562
13-3-2562
6-3-2562
27-2-2562
20-2-2562
13-2-2562
6-2-2562
30-1-2562
23-1-2562
16-1-2562
9-1-2562
3-1-2562
26-12-2561
19-12-2561
12-12-2561
5-12-2561
28-11-2561
21-11-2561
14-11-2561
11-07-2561
31-10-2561
10-10-2561
3-10-2561
26-9-2561
19-9-2561
12-9-2561
5-8-2561
29-8-2561
22-8-2561
15-8-2561
8-8-2561
1-8-2561
25-7-2561
18-7-2561
11-7-2561
4-7-2561
27-6-2561
13-6-2561
6-6-2561
30-5-2561
16-5-2561
9-5-2561
2-5-2561
4-4-2561
28-3-2561
7-2-2561
31-1-2561
17-1-2561
27-12-2560
20-12-2560
13-12-2560
6-12-2560
29-11-2560
22-11-2560
15-11-2560
8-11-2560
1-11-2560
25-10-2560
18-10-2560
11-10-2560
4-10-2560
6-9-2560
30-8-2560
23-8-2560
16-8-2560
9-8-2560
19-7-2560
12-7-2560
5-7-2560
28-6-2560
21-6-2560
7-6-2560
24-5-2560
17-5-2560
26-4-2560
29-3-2560
22-3-2560
15-3-2560
8-3-2560
1-3-2560
22-2-2560
15-2-2560
8-2-2560