เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
ReadyPlanet.com
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก

             

 

    เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านน่าจะเคยบริโภคโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวชนิดต่าง ๆ ที่คุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นยาคูลท์ แอคทีเวีย บีทาเก้น เป็นต้น ประโยชน์สำคัญของของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ที่โปรไบโอติก หรือ จุลินทรีย์ชนิดดีที่มีชีวิต ยิ่งสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ยิ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด แบคทีเรียจำพวก Lactobacillus spp. หรือ Bifidobacterium spp. เหล่านี้มีประโยชน์ในการช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ปรับสภาพให้ทางเดินอาหารมี pH ที่เหมาะสม ช่วยผลิตกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้การยึดเกาะที่ผนังลำไส้ของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้ ยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคจับที่ผิวเยื่อบุลำไส้ ลดการก่อโรคทางเดินอาหาร และช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย ประโยชน์มากมายของโปรไบโอติก ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในวงการปศุสัตว์ โดยส่วนมากนิยมผสมในอาหารให้สัตว์กินเพื่อส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสเจ็บป่วยจากภาะวะท้องเสียหรือโรคจากทางเดินอาหารอื่น ๆ

ในวงการผู้เลี้ยงกุ้ง โปรไบโอติกได้ถูกนำมาใช้เช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้งและเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการปัญหาจุลินทรีย์ก่อโรคทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

เชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ Bacillus spp. เช่น B. subtilis และ B. licheniformis จากงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของกรมประมงโดย นิตยา ยิ้มเจริญและคณะ พบว่า การให้ B. subtilis ร่วมกับ B. licheniformis ผสมอาหารให้กุ้งกุลาดำในอัตราส่วน 1:1 เป็นปริมาณ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทำให้ระดับภูมิคุ้มกันของกุ้งสูงขึ้น และสามารถลดปริมาณของจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Vibrio spp. ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ Alvin M. Doroteo ซึ่งทำการศึกษาเชื้อ Bacillus spp. ที่แยกได้จากเมือกของปลานิลและนำมาผสมอาหารให้กุ้งกุลาดำกิน พบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการลดจำนวนเชื้อก่อโรค V. harveyi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดที่สูงขึ้นและกุ้งมีภูมิต้านทานที่ดี สามารถทนทานต่อแอมโมเนียในน้ำได้มากกว่ากุ้งที่ไม่ได้รับเชื้อดังกล่าว ผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลแบบผสมผสานในบ่อเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงให้กับเกษตรกรแล้ว เชื้อ Bacillus spp. ที่อยู่บริเวณเมือกของผิวปลานิลยังสามารถลดปริมาณเชื้อ V. harveyi  ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในกุ้งได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโปรไบโอติกนั้นมีประโยชน์ค่อนข้างมาก การนำมาใช้เลี้ยงกุ้งจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการลดปัญหากุ้งป่วย เจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ และช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าโปรไบโอติกแบบไหนถึงจะเอามาใช้แล้วดี มันต้องมีวิธีการเลือกใช้โปรไบโอติกในกุ้งค่ะ

โปรดติดตามนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)