เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
ReadyPlanet.com
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก

             

 

    เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านน่าจะเคยบริโภคโยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยวชนิดต่าง ๆ ที่คุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นยาคูลท์ แอคทีเวีย บีทาเก้น เป็นต้น ประโยชน์สำคัญของของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ที่โปรไบโอติก หรือ จุลินทรีย์ชนิดดีที่มีชีวิต ยิ่งสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ยิ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด แบคทีเรียจำพวก Lactobacillus spp. หรือ Bifidobacterium spp. เหล่านี้มีประโยชน์ในการช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ปรับสภาพให้ทางเดินอาหารมี pH ที่เหมาะสม ช่วยผลิตกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้การยึดเกาะที่ผนังลำไส้ของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้ ยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคจับที่ผิวเยื่อบุลำไส้ ลดการก่อโรคทางเดินอาหาร และช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย ประโยชน์มากมายของโปรไบโอติก ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในวงการปศุสัตว์ โดยส่วนมากนิยมผสมในอาหารให้สัตว์กินเพื่อส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสเจ็บป่วยจากภาะวะท้องเสียหรือโรคจากทางเดินอาหารอื่น ๆ

ในวงการผู้เลี้ยงกุ้ง โปรไบโอติกได้ถูกนำมาใช้เช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้งและเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการปัญหาจุลินทรีย์ก่อโรคทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

เชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ Bacillus spp. เช่น B. subtilis และ B. licheniformis จากงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของกรมประมงโดย นิตยา ยิ้มเจริญและคณะ พบว่า การให้ B. subtilis ร่วมกับ B. licheniformis ผสมอาหารให้กุ้งกุลาดำในอัตราส่วน 1:1 เป็นปริมาณ 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทำให้ระดับภูมิคุ้มกันของกุ้งสูงขึ้น และสามารถลดปริมาณของจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Vibrio spp. ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ Alvin M. Doroteo ซึ่งทำการศึกษาเชื้อ Bacillus spp. ที่แยกได้จากเมือกของปลานิลและนำมาผสมอาหารให้กุ้งกุลาดำกิน พบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการลดจำนวนเชื้อก่อโรค V. harveyi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดที่สูงขึ้นและกุ้งมีภูมิต้านทานที่ดี สามารถทนทานต่อแอมโมเนียในน้ำได้มากกว่ากุ้งที่ไม่ได้รับเชื้อดังกล่าว ผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลแบบผสมผสานในบ่อเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงให้กับเกษตรกรแล้ว เชื้อ Bacillus spp. ที่อยู่บริเวณเมือกของผิวปลานิลยังสามารถลดปริมาณเชื้อ V. harveyi  ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในกุ้งได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโปรไบโอติกนั้นมีประโยชน์ค่อนข้างมาก การนำมาใช้เลี้ยงกุ้งจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการลดปัญหากุ้งป่วย เจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ และช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าโปรไบโอติกแบบไหนถึงจะเอามาใช้แล้วดี มันต้องมีวิธีการเลือกใช้โปรไบโอติกในกุ้งค่ะ

โปรดติดตามนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce