มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
ReadyPlanet.com
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE

                

 

 

  คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatics Animal Commission) ที่เขียนให้อ่านคราวๆก่อนจัดเป็นหนึ่งในสี่คณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ OIE ที่มีหน้าที่สนับสนุน OIE และประเทศสมาชิกในการปรับปรุงสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลก

 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดเนื้อหาในเอกสารมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ (OIE Aquatic Animal Health Code, Aquatic Code) และคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ (OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, Aquatic Manual) ของ OIE ว่าตั้งอยู่บนหลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนำเอกสารมาตรฐานไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยระหว่างประเทศ การค้าสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

มาตรฐานเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจร่วมกันของประเทศสมาชิก OIE ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำและสวัสดิภาพสัตว์น้ำทั่วโลก สำหรับคณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนหกคน ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ OIE เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ และคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์น้ำให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ในส่วนของผู้แทนจากแต่ละประเทศที่ทำงานร่วมกับ OIE  รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ OIE จะมีส่วนในการร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำเอกสาร ข้อกำหนด มาตรฐาน และร่วมในการประชุมสามัญประจำปีของ OIE ผู้แทนจากแต่ละประเทศจะพิจารณา หารือในที่ประชุมและรับรองเนื้อหาฉบับร่างของเอกสาร ข้อกำหนด มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานฉบับที่นำมาใช้อ้างอิงของ OIE ในปีถัดไป โดยก่อนที่จะมีการประชุมาสามัญประจำปีที่มีการพิจารณาร่างเอกสาร ข้อกำหนด มาตรฐาน OIE มีกระบวนการจัดทำแอกสารที่โปร่งใส และเปิดโอกาสให้สมาชิกให้ข้อคิดเห็นได้ โดยยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันเป็นหลักและให้แนวทางการปฏิบัติที่ทำได้จริงในการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่างไปจากระบบการผลิตเดิมมา ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการวางแผนการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อตอบสนองความท้าทายเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมีการพัฒนามาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE อย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลกและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพสัตว์น้ำที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมาธิการกำหนดมาตรฐานสุขภาพสัตว์น้ำ มีบทบาทดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำทั่วโลก

ค่อยๆ เรียนรู้กันไปค่ะ ในเรื่องของ OIE ไว้จะเรียบเรียงและรวมมาให้อ่านกันต่อนะคะ แต่ถ้ารอไม่ไหวข้ามไปอ่านในเวปไซต์ของ OIE ได้เลยค่ะที่ www.oie.int

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2