Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
ReadyPlanet.com
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)

                 

 

 ต้นปีที่ผ่านมาลูกเพจท่านไหนไปเที่ยวฉลองปีใหมม่ หรือกลับบ้านแถบเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แล้วเจอลูกเห็บบ้างหรือเปล่า ปีนี้หมอไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน ได้นั่งฟังข่าวนี้เห็นว่าบ้านเรือนเสียหาย เสาไฟฟ้าหักโค่นก็เยอะ ต้องฟื้นฟูขนานใหญ่เหมือนกัน ก็เลยคิดว่าวันนี้เขียนเรื่องนี้ให้อ่านกันเบาๆ รับปีใหม่ก็น่าสนใจดี เริ่มต้นปีส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อและห้างก็ไม่แจกถุงพลาสติกกันแล้ว รณรงค์ให้พกถุงมาเอง จะใช้ถุงผ้าหรือพกถุงพลาสติกมาเองก็ดีทั้งนั้นค่ะ นำมาใช้ซ้ำให้มากที่สุดลดการผลิต ลดขยะ และลดภาวะโลกร้อน

Climate change หรือ ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราก็เห็นได้ชัดเจน จากการที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนเปลี่ยนฤดูทำให้เจอข่าวน้ำแล้งหรือไม่ก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เท่าโลกเลย ปีที่แล้วที่จำข่าวได้แม่นคือ น้ำท่วมที่กรุงเวนิส อิตาลี นอกจากคนจะเดือดร้อนแล้วสัตว์ก็เดือดร้อนไปด้วย Climate change หรือภาวะโลกร้อนมีผลกับสุขภาพของปลา และมีผลกระทบต่อระบบการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะฟาร์มที่ต้องใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติหรือชายฝั่ง ภาวะโลกร้อนหรือที่เราคุ้นหูกับคำว่า “Climate change” ทำให้เกิดความท้าทายในระบบการเลี้ยง ซึ่งในแวดวงเกษตรกรอย่างเราต้องรู้เท่าทันสถาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (ติดตามโพสท์เรื่องน้ำท่า อากาศก็ช่วยในการวางแผนงานได้ระดับหนึ่ง) เช่น การเกิดมรสุม อุณหภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ภาวะที่มหาสมุทรมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนระดับน้ำทะเลและความเค็มที่เปลี่ยนแปลง

สิ่งที่สำคัญก็คือ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของปลาอย่างมาก มีการคาดการว่าถ้าโลกเรามีอุณหภูมิร้อนขึ้น 2 องศาเซลเซียส จะมีผลทำให้พื้นที่ของโลกราวๆ 25% เกิดภาวะแห้งแล้ง ผลกระทบที่ตามมาคือการขาดแคลนน้ำ น้ำในแหล่งน้ำและน้ำในระบบเลี้ยงก็จะระเหยไปด้วย นั่นก็คือปริมาณน้ำที่ลดลงทำให้ความหนาแน่นในการเลี้ยงปลามากขึ้น เกิดการสะสมของของเสียที่ขับออกจากตัวปลา เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ ไนไตรท์

นอกจากนี้ ความผันผวนของอากาศทำให้เกิดภาวะมรสุมและน้ำท่วมบ่อยมากขึ้น และการระบายน้ำที่ท่วมขังจะทำให้ความเค็มของน้ำลดลง รวมทั้งน้ำที่ระบายมาจะมีโคลนหรือสิ่งปฏิกูลปนมา เราจะพบข่าวปลาน็อคน้ำตายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีแล้วในปี 2554

สำหรับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็มีผลต่อปลา มีการคาดการอีกเหมือนกันว่าในปี 2643 น้ำทะเลจะร้อนขึ้นอีก 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำในกระชังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมีผลต่อการทำงานของระบบสรีระของปลา เช่น เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ออกซิเจนจะละลายในน้ำลดลงทำให้ปลาต้องใช้พลังงานมากในการแลกเปลี่ยนอากาศและทำให้ปลาโตช้า

คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นจะละลายในน้ำทะเล ทำให้น้ำมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ความเป็นกรดจะส่งผลเสียต่อสมดุลของแคลเซียมในตัวปลา ทำให้ปลาโตช้า หอยมีเปลือกเปราะบางมากขึ้น สำหรับความเค็ม (Salinity) ของน้ำก็เปลี่ยนไปด้วย สาเหตุเกิดจากการระบายน้ำจืดหลังน้ำท่วมลงในทะเล การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ภาวะแล้ง หรือการระเหยของน้ำจากอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน ความเค็มมีผลต่อสมดุลแร่ธาตุและระบบการทำงานในร่างกายของปลา ไม่ว่าจะเป็นการอัตราการแลกเนื้อ ระบบฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระดับความเค็มที่เปลี่ยนไปมีผลต่อระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคจุดขาวในกุ้ง

การควบคุมสภาวะโลกร้อนให้หยุดชะงักเป็นเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข แต่การฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน ดังนั้นสำหรับแวดวงการเลี้ยงสัตว์ต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลา มาตราการหรือแนวทางที่มีในปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง โปรดติดตามต่อไปได้ในตอน 2 ค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce