Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
ReadyPlanet.com
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)

                  

 

 ติดตามกันต่อกับเรื่องโลกร้อน เมื่อเราทราบแล้วว่าภาวะโลกร้อนส่งผลเสียต่อสุขภาพและระบบการเลี้ยงปลาไปแล้ว จะมีมาตรการหรือแนวทางอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับความท้าท้ายที่เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายทวีปทั่วโลก ทั้งในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร พบเหตุการณ์น่าสนใจที่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน เช่น ในช่วงที่เกิดพายุมีการไหลของน้ำเค็มลงมาสู่บ่อเลี้ยง ปลาหนีออกจากบ่อตอนที่เกิดน้ำท่วม ตอนที่ระดับน้ำทะเลหนุนทำให้คันดินเกิดความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงระดับของความเค็มของน้ำทำให้เกิดการตายของปลาน้ำจืด ปลาเจริญเติบโตช้า ปลาอื่นหรือสัตว์อื่นและสาหร่ายที่ไม่ต้องการปะปนหลุดรอดเข้ามาในบ่อเกิดการทำลายสมดุลระบบนิเวศน์ในบ่อและเป็นศัตรูกับปลาที่เลี้ยง ค่า pH ขึ้นๆ ลงๆ คุณภาพน้ำลดลงเกิดแพลงตอนบูมเพิ่มมากขึ้น อุณหูมิที่เพิ่มขึ้นเท่ากับเพิ่มระดับความเค็มเพราะน้ำในบ่อระเหยไวขึ้น รวมถึงการเกิดโรคด้วย

ในประเทศอินเดียและบังคลาเทศบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาชายฝั่งที่เจอกับพายุหมุนไซโคลน มักพบปัญหาน้ำล้นบ่อทำให้ปลาหลุดไปจากฟาร์ม เกษตรกรจึงต้องทำการออกแบบบ่อใหม่ สร้างคันดินรอบบ่อให้แข็งแรงขึ้นและปรับความกว้าง ความชันของขอบบ่อ ปลูกพืชคลุมดิน พร้อมกับพัฒนาระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อระบายน้ำที่มีความเค็มสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้งออก แล้วเติมน้ำจืดเข้าไปเพื่อปรับความเค็มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยเติมปูนขาวเพื่อควบคุมโรคด้วย

ในภาคเหนือของประเทศไทยมีการลดความเสี่ยงโดยการปรับระยะเวลาเลี้ยงให้เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออุทกภัย มีการเฝ้าระวังและระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำและคุณภาพในแม่น้ำหรือห้วย หนอง

สำหรับการตั้งรับในระยะยาวเกษตรกรต้องพัฒนาปลาที่นทานมากขึ้น ต้องเลี้ยงปลาสายพันธุ์ทนความเค็ม หรือปลาที่เลี้ยงได้ในน้ำกร่อย ปลูกพืชทนความเค็มรอบบ่อ เพิ่มการปลูกป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำในการปรับระบบการเลี้ยงเพิ่มเติม เช่น การเลี้ยงเชิงผสมผสาน โดยเลี้ยงปลาในนาข้าวหรือเลี้ยงปลาร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่น หรือสาหร่ายทะเลเพื่อเป็นการบำบัดของเสีย หรือการเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System, RAS) ที่ติดตั้งระบบกรองน้ำชีวภาพ (biofiltration) เพื่อให้สามารถควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดและป้องกันภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน แนวทางและมาตรการที่ว่ามาสามารถช่วยลดความเสียหายจากความแปรปรวนทางธรรมชาติ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ แม้ในบางพื้นที่สิ่งเหล่านี้อาจดูไกลตัว แต่อย่างที่บอกตั้งแต่บทความคราวที่แล้ว เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆ และยังพบข่าวในหลายประเทศแล้ว เพื่อให้การผลิตสัตว์น้ำและเศรษฐกิจมีความมั่นคง สิ่งสำคัญในภาวะปัจจุบันนี้ ก็คือ การดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เริ่มต้นได้เลยที่ตัวเอง เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหารต่อไปในอนาคต

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)