เทคนิคการอนุบาลปลานิลแดง อัตรารอดสูง
ReadyPlanet.com
เทคนิคการอนุบาลปลานิลแดง อัตรารอดสูง

 

เทคนิคการอนุบาลลูกปลานิลแดง

 แม่วังพันธุ์ปลา ใช้ลูกปลา ป.เจริญฟาร์ม  300,000 ตัว/เดือน ขนาดปลาที่ใช้ 0.35-0.5 กรัม

1.     1. ก่อนจะลงปลา ได้ทำการเตรียมกระชังขนาด 4*6 เพื่อทำการอนุบาลปลาวัยอ่อน จำนวนปลาที่ลง 25,000-30,000 ตัว/กระชัง ระยะเวลาในการอนุบาล 10 วัน โดยจะใช้อาหารผงในการให้อาหารลูกปลา จำนวน 60 กิโลกรัม/30,000 ตัว

 

   2. จากนั้นเริ่มย้ายปลาลงบ่อดิน เปลี่ยนเป็นอาหารกบ 4 กระสอบ แล้วเปลี่ยนเป็นอาหารปลาเบอร์1 39 กระสอบ

       3.ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลา 65-70 วัน ไซส์ที่ได้ 30-35 ตัว/กิโลกรัม  

4.             4.สรุป  ปลาที่ลง 30,000 ตัว ผลผลิตที่ได้ 23,000 ตัว อัตรารอด 76.66%

·       ปริมาณการลงปลา 30,000 ตัว/บ่อ

·       ใช้อาหารผง  60 กิโลกรัม

·       ใช้อาหารกบ 80 กิโลกรัม

·       ใช้อาหารปลาเบอร์1 780 กิโลกรัม

·       เวชภัณฑ์  3,000 บาท  
Smart Farmer

คุณ อำนวย แซ่คู
คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์
อนุบาลลูกปลา อัตรารอดสูง 80% ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยจาก Parasite
คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์