6-05-2563
ReadyPlanet.com
6-05-2563

                                                    

พยากรณ์อากาศ

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 5 - 9 พ.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้มีบริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 10-11 พ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณหัวเกาะสุมาตราจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ค. 63 และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 10-11 พ.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งฟ้าผ่าไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ค. 63

ข้อมูลจาก : https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 33%, เขื่อนสิริกิติ์ 39%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 34%, เขื่อนลำตะคอง 30%, เขื่อนอุบลรัตน์ 14%, เขื่อนสิรินธร 55%, เขื่อนมูลบน 19%, เขื่อนลำแซะ 15%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 13%, เขื่อนกระเสียว 18%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 8%

ข้อมูลจาก : http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

 


     

 

 

 

 
น้ำท่า อากาศ

17-1-2565
28-10-2564
15-11-2564
25-10-2564
18-10-2564
11-10-2564
04-10-2564
27-9-2564
20-9-2564
13-9-2564
6-9-2564
30-8-2564
23-8-2564
16-8-2564
9-8-2564
2-8-2564
26-7-2564
19-7-2564
12-7-2564
5-7-2564
28-6-2564
21-6-2564
14-6-2564
7-6-2564
31-5-2564
24-5-2564
17-5-2564
12-5-2564
5-5-2564
28-4-2564
21-4-2564
7-4-2564
24-3-2564
10-3-2564
3-3-2564
24-2-2564
17-2-2564
10-2-2564
3-2-2564
27-1-2564
20-1-2564
13-1-2564
6-01-2564
30-12-2563
23-12-2563
9-12-2563
25-11-2563
18-11-2563
11-11-2563
2-11-2563
28-10-2563
19-10-2563
12-10-2563
07-10-2563
30-09-2563
23-09-2563
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
5-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
9-10-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562
3-4-2562