เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ReadyPlanet.com
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)

    

จากบทความเรื่องกุ้งกับโปรไบโอติกครั้งที่แล้ว ก็พอจะเป็นที่ทราบกันดีว่า โปรไบโอติกถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการส่งเสริมให้กุ้งโตไว มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรค เป็นทางเลือกของผู้เลี้ยงกุ้งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพ หรือยาฆ่าเชื้อ แต่จะรู้ได้ยังไงว่าการใช้โปรไบโอติกอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงกุ้งของแต่ละฟาร์มกันค่ะ คิดง่ายๆ สิ่งแรกคือโปรไบโอติกชนิดนั้นๆ จะต้องไม่เป็นพิษกับกุ้งและสภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยง สังเกตได้หลังจากที่ให้โปรไบโอติกไปแล้ว คุณภาพน้ำในบ่อยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ กุ้งมีอัตราการโตที่ดีขึ้น มีอัตราการป่วยและตายน้อยลง ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นไม่ใช่แย่ลง ผู้เลี้ยงควรหมั่นตรวจคุณภาพน้ำตอนที่เริ่มใช้โปรไบโอติกและระหว่างการใช้ เนื่องจากหากเกิดความผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที สำหรับการเลือกชนิดของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่นำมาใช้เลี้ยงกุ้ง นอกจาก Bacillus spp. แล้ว โปรไบโอติกชนิดที่พบว่ามีการใช้มากก็คือ  Lactobacillus acidophilus มีรายงานพบว่า Bacillus subtilis เป็นแบคทีเรียชนิดที่สามารถทนต่อความเค็มได้ค่อนข้างดี มีประโยชน์ในการปรับสมดุลสภาพน้ำ ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างได้ผล นักวิจัยจึงนิยมนำมาใช้ในการทดลอง งานวิจัย และแนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้ ควรใช้โปรไบโอติกในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากให้เชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณที่มากจนเกินความพอดี อาจทำให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุลและเกิดความเป็นพิษได้ เช่น แบคทีเรีย Bacillus subtilis มีอัตราการใช้อากาศมาก โดยทั่วไปมักไม่เป็นอันตราย แต่หากมีการใช้แบบเร่งด่วนฉับพลันในปริมาณมาก ๆ จะทำให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงลดลงกว่าปกติได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แบคทีเรียโปรไบโอติกสำหรับใช้ในสัตว์น้ำและสัตว์ปศุสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้เลี้ยงสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของสภาพฟาร์ม ผู้เลี้ยงควรใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในปริมาณที่แนะนำตามฉลากข้อบ่งใช้ ร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การนำไปใช้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

สำหรับบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้โปรไบโอติกในฟาร์ม ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นและแนวทางในการนำเอาไบโอติกมาใช้ในฟาร์มไม่มากก็น้อยนะคะ คราวหน้าจะมาพูดคุยในเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

   
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce