คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์
ReadyPlanet.com
คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์

 

เทคนิคการอนุบาลลูกปลาทับทิม ให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตรารอดสูง

คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์ หรือ คุณนนท์ เจ้าของอานนท์ฟาร์ม ธุรกิจปลาทับทิมครบวงจร  ทั้งลูกพันธุ์ อาหารสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์ และตลาดปลายทาง โดยคุณอานนท์ได้เลือกใช้ลูกพันธุ์ปลาจากทาง ป.เจริญฟาร์ม และทางฟาร์มของคุณอานนท์ได้มีการชำลูกปลาไว้เพื่อจำหน่ายต่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในโครงการ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังทั่วไป

โดยจะลงลูกปลาทับทิมขนาด 0.3-0.5 กรัม ครั้งละจำนวน 150,000 - 200,000 ตัว/บ่อ ขนาดบ่อ 1.5 ไร่ ใช้เวลาในการอนุบาลลูกปลานิลประมาณ 60 วัน ให้ได้ขนาด 30 - 50 กรัม/ตัว ได้อัตราการรอดไม่ต่ำกว่า 80 %

มาดูกันว่าคุณอานนท์ มีเทคนิคอย่างไรในการอนุบาลลูกปลาทับทิมให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตรารอดสูง

1.       การเตรียมบ่อและเตรียมน้ำ โดยบ่อที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาจะทำการขุดสะดือบ่อเพื่อใช้ในการถ่ายของเสียระหว่างการเลี้ยงออกบ่อทิ้งน้ำ การเตรียมน้ำก่อนลงลูกปลา จะเตรียมน้ำก่อนวันลูกปลามาลง 5-7 วัน และจะมีการลงคอร์ลีน เพื่อทำการเคลียร์บ่อ ในอัตราส่วน 25 ppm ก่อนลงลูกปลา 3 วัน

2.      การพักปลาก่อนปล่อยลงบ่อ ทางคุณอานนท์จะทำการพักลูกปลาไว้ในอวนขนาดใหญ่ โดยจะปล่อยลูกปลาไว้ในอวนประมาณ 7-10 วัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ และให้ลูกปลาได้กินอาหารในช่วงวันแรกๆอย่างทั่วถึง 

  

                         

3.       ตรวจเช็คลูกปลา/คุณภาพน้ำ อย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำและปรสิตภายนอก โดยเฉลี่ยแล้วทำวันเว้นวัน เพื่อเมื่อเกิดปัญหาจะได้รีบแก้ไขได้ทันที และนอกจากนี้ยังมีการลงยาฆ่าเชื้อภายในบ่อทุกๆ 10 วัน

 

4.       การคุมน้ำ/การเติมออกซิเจนในบ่อ โดยปกติทางฟาร์มคุณอานนท์จะมีการลงจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ และยังมีการใช้ใบพัดตีน้ำ รวมถึงวางระบบเพิ่มออกซิเจนภายในบ่ออนุบาล เพื่อให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำสูงตลอด โดยเฉลี่ยแล้วค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่ต่ำกว่า  4  โดยจะเปิดระบบเติมออกซิเจนตลอดเวลาตั้งแต่วันลงปลายจนถึงวันปิดบ่อ ยกเว้นช่วงให้อาหาร

 

5.      ตาข่ายกันนก ทางฟาร์มพี่อานนท์จะทำการคลุมตาข่ายกันนกแบบมิดชิดไว้ทุกบ่อ เพื่อป้องกันนกมาทำความเสียหายกับลูกปลาในบ่ออนุบาล เพราะนกอาจเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้อัตรารอดในการอนุบาลลูกปลาต่ำ

 

 

 

 


  
Smart Farmer

คุณ อำนวย แซ่คู
อนุบาลลูกปลา อัตรารอดสูง 80% ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยจาก Parasite
เทคนิคการอนุบาลปลานิลแดง อัตรารอดสูง
คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์