ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
ReadyPlanet.com
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก

      

ข่าวการระบาดของเชื้อก่อโรค Covid-19 ทำให้ทุกคนทั่วโลกตื่นตัวกันมาก โดยเฉพาะเรื่องของการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคได้ ช่วยตัดสินใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ เราต้องรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพของคนแน่นอนว่าเราต้องติดตามประกาศของ WHO สำหรับในไทยเราก็ต้องติดตามหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหลัก ในส่วนของสุขภาพสัตว์นั้นแน่นอนว่าต้องติดตามข่าวข้อมูลจาก OIE หรือองค์การสุขภาพสัตว์โลก หน่วยงานในประเทศไทยเราก็ต้องติดตามข่าวจากกรมปศุสัตว์ กรมประมงนะคะ อาจเพิ่มเติมแหล่งข่าวน่าเชื่อถือที่เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการต่างๆ ได้ เรื่องของข้อมูลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อเอาไว้ทำนายแนวโน้มการเกิดโรค เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเพื่อวางแผนและดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาด

สำหรับ OIE นั้นมีการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก หรือเรียกว่า WAHIS ย่อมาจาก World Animal Health Information System ระบบ WAHIS นี้จำเป็นจะต้องอาศัยการรายงานการเกิดโรคจากประเทศสมาชิก OIE ถ้าหากเกิดโรคแต่ไม่มีการรายงานจะทำให้การจัดการโรคระบาดเป็นไปได้ยากและเกิดความสูญเสียในวงกว้าง ประโยชน์หลักของการรายงานการระบาดของโรคระดับระหว่างประเทศ คือ เป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังประเทศอื่น นอกจากนี้ การรายงานอย่างรวดเร็วจะเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศในฐานะคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและสนับสนุนให้เกิดความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากประเทศอื่นๆ ข้อมูลจากการรายงานโรคผ่านระบบ WAHIS นั้น มีการนำมาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบเพื่อการปรับปรุงสุขภาพสัตว์ เช่น นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) การนำเข้าเพื่อประเมินความเสี่ยง (risk assessment) โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเกี่ยวกับแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์

การรายงานโรคนอกจากมีประโยชน์ต่อประเทศแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อภาคเอกชนด้วย เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระหว่างแต่ละประเทศคู่ค้ามากขึ้น ทำให้มีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐในหลายด้าน

สำหรับภาคการศึกษาเมื่อมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคล่าสุดจากแหล่งข้อมูลโรคระดับโลกจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับกับวิจัย ส่งเสริมการฝึกอบรมต่อไป

นอกจากนี้ เราสามารถนำข้อมูลจากระบบ WAHIS มาใช้เพื่อตรวจสอบแนวโน้มการเกิดโรคในระยะยาวได้ ช่วยในการทำนายการระบาดของโรค ช่น นำข้อมูลที่มีมาสร้างแบบจำลองการเกิดโรคและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ระบาด และเพื่อระบุลำดับความสำคัญสำหรับงานวิจัยที่จำเป็นต้องศึกษาในอนาคต

ความท้าทายของการทำงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก คือ จะต้องเปลี่ยนเนื้อหาของการรายงานโรคให้เป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรและรัฐบาลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สร้างความตระหนักแต่ไม่แตกตื่น การนำข้อมูลมาใช้ต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลไหนจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันต่อสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการทำงานอย่างรวดเร็ว ช่วยในการวางแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีฉุกเฉินของโรค นอกจากมีระบบข้อมูลที่ดีแล้วเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะต้องพร้อมตอบสนองตามแผนที่วางไว้เพื่อตรวจหาโรคที่เกิดขึ้น การวางแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุฉุกเฉินของโรคเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ ดูจากกรณี Covid-19 เป็นตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตอบสนองต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการเกิดโรค ข้อมูลที่มีทุกอย่างจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์ที่มีความสำคัญ ซึ่งบางครั้งรวมถึงโรคสัตว์สู่คนด้วยค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)