คุณ อำนวย แซ่คู
ReadyPlanet.com
คุณ อำนวย แซ่คู

 

เลี้ยงปลาผ่านร้อน ก็รอดได้

คุณ อำนวย แซ่คู เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเขตคลองด่าน จังหวัด สมุทรปราการ เลี้ยงปลาบ่อดิน ขนาด 20 ไร่เศษ ได้ลงลูกปลาของ ป.เจริญฟาร์มจำนวน 40,000 ตัว เทคนิคการเลี้ยงปลาผ่านร้อนจะเป็นอย่างไร มาดูกันเลยครับ

1. ก่อนจะลงลูกปลา ต้องเตรียมบ่อโดยการใส่ปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่การอนุบาลปลา 

2. น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลา หากคุณภาพน้ำดี ปลาก็กินอาหารดี โตไว ไม่เคลียด หลังจากการเติมน้ำ จะใส่จุลินทรีย์เพื่อกำจัดของเสียที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำโปร่ง คุณภาพน้ำดี (ใช้เวลาในการเตรียมน้ำ 15-20 วัน)

3. จากนนั้นจะลงกุ้งขาวก่อน จำนวน 300,000 ตัว (ลงทุกเดือน เดือนละ 300,000 ตัว) และลงลูกปลาจำนวน 40,000 ตัว (เน้นปล่อยบาง) ช่วงแรกจะให้ รำ ก่อน เพื่อให้ปลาและกุ้งได้กินอาหาร หลังจากให้ รำ 1 เดือน จะเริ่มเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ด จนไปถึงปลาไซส์ 1-1.2 กิโลกรัม

4. หลังจากเลี้ยงปลาได้ 3 เดือนก็เริ่มดักกุ้งในบ่อ รายได้จากการขายกุ้งก็ไปซื้ออาหารปลา 

5. เทคนิคการเลี้ยงปลาผ่านร้อน จะดูสภาพอากาศและคุณภาพน้ำเป็นหลัก หากอากาศปิด ฝนตก จะงดอาหารหรือลดปริมาณการให้อาหาร และเปิดเครื่องตีน้ำตลอดทั้งคืน เพื่อเพิ่ม ออกซิเจนในบ่อปลา อีกทั้งยังเติมจุลินทรีย์เพื่อกำจัดของเสียภายในบ่อ( 1-2 ครั้ง/สัปดาห์)

 

  Smart Farmer

คุณอานนท์ ภวะวิจารณ์
อนุบาลลูกปลา อัตรารอดสูง 80% ส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยจาก Parasite
เทคนิคการอนุบาลปลานิลแดง อัตรารอดสูง
คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์