ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ReadyPlanet.com
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก

             

พบกันอีกเช่นเคยกับ Farm Story นะคะ วันนี้ก็ยังอยากพูดคุยกันในประเด็นเดิม นั่นคือการนำโปรไบโอติกมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง แต่หนนี้จะพูดถึงความสามารถของโปรไบโอติกในการต่อสู้กับแบคทีเรียตัวร้ายสำหรับวงการกุ้งกันบ้าง นั่นคือ เชื้อแบคทีเรียวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) มารร้ายประจำบ่อกุ้งที่คอยหลอกหลอนชาวฟาร์มมาตลอดนั่นเอง หลายๆ ท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าโปรไบโอติกนั้นมีความสามารถต่อต้านเชื้อก่อโรคได้ แต่เคยสงสัยกันมั้ยคะว่าโปรไบโอติกทำแบบนั้นได้ยังไง

ไปแอบอ่านงานวิจัยมานะคะ พบว่านักวิจัยจากประเทศสเปนได้ทำการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบนี้ไว้ให้เราแล้วค่ะ โดยในปี 2007 Jose´ Luis Balca´zar และคณะ ได้ทำการแยกแบคทีเรียชนิดดีหรือโปรไบโอติก จากทางเดินอาหารของกุ้งที่รอดพ้นจากการติดเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสออกมา จากนั้นจึงนำแบคทีเรียโปรไบโอติกชนิดดังกล่าวมาเพาะเลี้ยงและทำให้เจริญเติบโตร่วมกับวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสในห้องทดลอง เพื่อดูการเจริญเติบโตร่วมกันของเชื้อทั้งสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรียโปรไบโอติก สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสได้ สังเกตได้จากอาหารเลี้ยงเชื้อเกิด clear zone หรือพื้นที่ว่างที่เป็นบริเวณที่วิบริโอพาราฮีโมไลติคัสควรจะเจริญเติบโต แต่กลับไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากถูกโปรไบโอติกยับยั้งไว้นั่นเอง นอกจากนั้นคณะวิจัยยังได้ออกแบบและทำการทดลองในกุ้งมีชีวิตอีกด้วย โดยทำการแบ่งกุ้งออกเป็นกลุ่มควบคุม (ไม่ให้กินโปรไบโอติก) และกลุ่มทดลองที่ให้โปรไบโอติกผสมในอาหาร ผู้ทดลองได้เลี้ยงกุ้งทั้งสองกลุ่มเป็นเวลา 28 วัน โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง  เมื่อครบกำหนดจึงให้เชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส ที่แยกได้จากกุ้งป่วยแก่กุ้งทั้งสองกลุ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยเอาเชื้อวิบริโอผสมลงในน้ำด้วยปริมาณเท่าๆ กัน จากนั้นเลี้ยงกุ้งต่อไปพร้อมกันกับสังเกตอัตราการตายของกุ้ง ผลการทดลองพบว่าภายหลังจากการเลี้ยง 28 วันแรก กุ้งกลุ่มที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกนั้นมีอัตราการรอดที่สูงกว่าและมีน้ำหนักตัวที่ดีกว่ากุ้งในกลุ่มควบคุม (ไม่ให้กินโปรไบโอติก) และภายหลังจากได้รับเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสแล้ว กุ้งทั้งสองกลุ่มเริ่มแสดงอาการป่วยในวันที่ 3 หลังได้รับเชื้อ โดยกุ้งกลุ่มควบคุม (ไม่ให้กินโปรไบโอติก) มีอัตราการตายสะสมอยู่ที่ 33% ซึ่งสูงกว่ากุ้งกลุ่มที่ให้กินโปรไบโอติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีอัตราการตายสะสมอยู่ที่ 17-22% โดยอัตราการตายของกุ้งกลุ่มที่กินโปรไบโอติกนั้น มีอัตราคงที่ภายหลังจากได้รับวิบริพาราฮีโมไลติคัสโอไปแล้วเป็นเวลา 12 วัน จากผลการทดลองดังกล่าว ทั้งผลจากห้องทดลองและจากการทดลองในกุ้งมีชีวิต จะเห็นได้ว่าโปรไบโอติกมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกลไกของแบคทีเรียในการยับยั้งวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสนั้นเกิดจากหลายปัจจัย โดยโปรไบโอติกบางชนิดมีความสามารถในการสร้างสารที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพชนิดอื่น หรือสามารถสร้างสารที่มีคุณสมบัติคล้ายยาต้านจุลชีพมาจัดการกับวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสได้ นอกจากนี้โปรไบโอติกยังสามารถสร้างสารจำพวกเอนไซม์ต่าง ๆ เช่น ไลเปส ไลโซไซม์ และโปรติเอส ที่มีฤทธิ์ในการย่อยสลายสารอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสได้อีกด้วย และความสามารถอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือโปรไบโอติกส่วนใหญ่จะสามารถสร้างและหลั่งกรดได้ ซึ่งจะมีผลทำให้ค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างบริเวณโดยรอบมีค่าต่ำ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของวิบริโอพาราฮีโมไลติคัส เป็นเหตุให้เชื้อก่อโรคถูกยับยั้งได้นั่นเอง จากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถอนุมานได้ว่าการใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง สามารถกระตุ้นให้กุ้งมีความสามารถในการทนทานต่อโรคได้ดีกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดา และนอกจากนี้น้ำหนักตัวของกุ้งที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกยังดีกว่ากุ้งกลุ่มควบคุม (ไม่ให้กินโปรไบโอติก) อีกด้วย น่าสนใจจริงๆ นะคะสำหรับเรื่องของโปรไบโอติก วันหน้าได้อ่านอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)