น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ReadyPlanet.com
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)

              

สามศตวรรษที่ผ่านอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งต้องเจอปัญหาโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต และเมื่อเร็วนี้ๆ มีข่าวการระบาดของโรคเกิดขึ้นเป็นการพบอุบัติการณ์การเกิดโรคไวรัส Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในประเทศจีน ซึ่งจัดเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส DIV1 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับการระบาดของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (African Swine Fever) ที่พบในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

โรคกุ้ง DIV1 มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Decapod iridescent virus 1 ซึ่งมีรายงานการพบการติดเชื้อไวรัสนี้ครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อกลางปี 2557 ในเครย์ฟิชก้ามแดง (Cherax quadricarin) และได้ตั้งชื่อเป็น Cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV) ต่อมาในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน ก็ยังตรวจพบไวรัสในกลุ่มเดียวกันนี้จากกุ้งขาวแวนนาไมและตั้งชื่อเป็น Shrimp Hemocyte Iridescent Virus (SHIV) ไวรัสทั้งสองชนิดมีโครงสร้างที่คล้ายกัน โดย CQIV สามารถทำลายเนื้อเยื่อต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic tissue) และเหงือก มีสัตว์ไวรับ คือ เครย์ฟิชก้ามแดง (Cherax quadricarin) และกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับ SHIV จะทำลายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เม็ดเลือด (hemocyte) ในเหงือก ตับและตับอ่อน (hepatopancreas) ขาเดิน และกล้ามเนื้อของกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ ไวรัสทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงศ์ Iridoviridae แต่เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ต่างกัน

ในปี 2562 คณะกรรมธิการด้านอนุกรมวิธานของไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses; ICTV) ได้จัดให้ DIV1 อยู่ในสกุลใหม่ (genus) คือ Decapodiridovirus ซึ่งรวม CQIV และ SHIV เอาไว้ด้วย แม้ว่าไวรัสดังกล่าวไม่มีอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ แต่การระบาดของ DIV1 สร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกรามในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนอย่างหนัก กุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อและเป็นโรคจะพบอัตราการตายสูง และพบลักษณะหัวขาว (white head) โดยสามารถสังเกตเห็นเป็นสามเหลี่ยมสีขาวภายใต้เปลือกส่วนบริเวณหัวกุ้ง ตรงบริเวณฐานของกรี หรือพบการเกิดจุดขาว (white spot) เนื่องจากไวรัสสามารถทำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในตับและตับอ่อน Hepatopancreas) และเม็ดเลือดในอวัยวะอื่นๆ ทำให้เซลล์ตาย นอกจากนนี้ยังสามารถพบลักษณะป่วยอื่นๆ ประกอบด้วย ตัวแดง ตับและตับอ่อน ลีบและมีสีซีด กุ้งที่ติดเชื้อจะป่วยและตายที่พื้นก้นบ่อและมีอัตราการตายสะสมสูง 80% ทั้งนี้ การเลี้ยงกุ้งหลายชนิดรวมกัน (polyculture) ในบ่อเลี้ยง เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมไว้กับกุ้งแวนนาไมจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการพบโรค อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อโรคจากแม่ไปยังลูกกุ้ง มีรายงานว่าสามารถพบเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 16° ถึง 32°C แต่กรณีที่ อุณหภูมิสูงกว่า 32°C มักไม่พบไวรัสในกุ้ง

การตรวจหาเชื้อ DIV1 ทำได้โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี nested PCR หรือ real-time PCR สำหรับการหาสาเหตุของการระบาดยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสามารถสรุปสาเหตุได้ แต่ในเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าสาเหตุของการระบาดมาจากแหล่งน้ำหรือการปนเปื้อนข้ามจากบุคคลที่เข้าออกฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง เรื่อง DIV1 นี้ยังต้องมีการศึกษาอีกมากหากมีความคืบหน้ายังไงจะมาเล่าต่อนะคะ

 

 

ที่มา (1) Qiu L, Chen X, Zhao RH, et al. Description of a Natural Infection with Decapod Iridescent Virus 1 in Farmed Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii. Viruses. 2019;11(4):354. Published 2019 Apr 17. doi:10.3390/v11040354 (2) https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3079484/chinas-shrimp-farmers-terrified-deadly-virus-threatens Eighteenth Meeting of the Asia Regional Advisory Group on Aquatic Animal Health

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)