ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ReadyPlanet.com
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก

                

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่า กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าชาวฟาร์ม Farm Story รอบนี้เรามาพูดคุยกันต่อถึงประโยชน์ของโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง โดยจะพูดถึงประโยชน์ในแง่ของระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกันบ้างนะคะ หลายๆท่านคงทราบกันดีว่าในระบบการเลี้ยงกุ้งมีของเสียจากการเลี้ยงค่อนข้างมาก ทั้งจากอาหารและสิ่งขับถ่ายจากตัวกุ้งเอง หากจัดการไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในบ่อได้ การรักษาสมดุลระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อที่ดี เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยจัดการปัญหาน้ำเสียและลดจำนวนแบคทีเรียตัวร้ายในบ่อได้ โดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียชนิดดีที่สามารถพบได้ในระบบนิเวศของแบคทีเรียที่พบบริเวณชายฝั่งได้แก่ กลุ่มของ Bacillus spp. Nitrosomonas spp. และ Nitrobacter spp. ซึ่ง Bacillus spp.จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากเชื้อตัวนี้มีความสามารถในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบ แย่งใช้สารอาหารกับแบคทีเรียที่ไม่ดีและยังสามารถหลั่ง enzyme มาต่อสู้กับแบคทีเรียตัวร้ายได้อีกด้วย ซึ่งแบคทีเรียตัวร้ายหลักๆ ที่พบได้บ่อยก็คือ วิบริโอ หรือ Vibrio spp. ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของคนเลี้ยงกุ้งนั่นเอง นอกจากแบคทีเรียชนิดนี้จะสามารถก่อโรคกับตัวกุ้งได้โดยตรงแล้ว Vibrio spp. ยังส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและในระบบนิเวศของแบคทีเรียชายฝั่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยง ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้กุ้งเกิดความเครียด โน้มนำให้ง่ายต่อการเกิดโรค จากข้อมูลดังกล่าว มีการศึกษาโดยนักวิจัยชาวอินเดียที่ลองทำการทดลองให้โปรไบโอติก ชนิด Bacillus spp. ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและจัดให้เป็นกลุ่มทดลอง ขณะที่บ่อที่อยู่ในบริเวณเดียวกันและไม่ได้ให้โปรไบโอติกจัดเป็นกลุ่มควบคุม ผู้ทดลองทำการเลี้ยงกุ้งนานถึง 150 วัน และเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อรวมถึงดินตะกอนจากบ่อมาเพื่อทำการทดสอบหาชนิดและปริมาณของแบคทีเรีย โดยผลการทดลองพบว่าปริมาณของ Bacillus spp. ในบ่อที่เป็นกลุ่มทดลองมีปริมาณเชื้อ Bacillus spp. มากกว่าบ่อควบคุม โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง ขณะที่แบคทีเรียตัวร้าย Vibrio spp. มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าเชื้อวิบริโอมีปริมาณน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งสามารถเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีและลดแบคทีเรียตัวร้ายในระบบการเลี้ยงได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพน้ำ อัตราการรอดของกุ้ง และสุขภาพของกุ้ง ในกลุ่มทดลองมีคุณภาพดีกว่าในกลุ่มควบคุมอีกด้วย จากข้อมูลการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโปรไบโอติกนั้นมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาระบบนิเวศของแบคทีเรียในระบบการเลี้ยง ช่วยลดปัญหาของเสียในระบบ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงในปัจจุบันที่เน้นการลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในการจัดการกับคุณภาพน้ำ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพกุ้งในระยะยาว ช่วยลดแบคทีเรียก่อโรค ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้ประโยชน์หลายประการ เอาละค่ะ สำหรับบทความวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกุ้งไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันคราวหน้าค่า

 

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)