ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ReadyPlanet.com
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ

                 

หลายๆ บทความที่ผ่านมาหมอได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของโปรไบโอติก (probiotic) วันนี้จะมาเล่าเรื่องซินไบโอติก (Synbiotics) กันบ้างซินไบโอติก คืออะไร ?

ซินไบโอติกเป็นการนำพรีไบโอติก (prebiotic) มาผสมรวมกันกับโปรไบโอติก โดยพรีไบโอติกจัดเป็นสารอาหารสำหรับโปรไบโอติกอีกต่อหนึ่งนั่นเอง จากการศึกษาพบว่าในปี 2005 เริ่มมีการนำซินไบโอติกมาใช้ในระบบการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มและเร่งการเจริญเติบโต มีรายงานการใช้อาหารผสมซินไบโอติกในปลา ส่งผลทำให้เม็ดเลือดขาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น สร้างเอมไซม์ และสารที่ใช้ในกลไกกำจัดสิ่งแปลกปลอมมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มแบบไม่จำเพาะ (nonspecific immune response) สำหรับผลของซินไบโอติกต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (specific immune response) นั้น พบว่าซินไบโอติกทำให้ระดับแอนติบอดี immunoglobulin M (IgM) ของปลาเพิ่มขึ้นโปรไบโอติกที่นิยมใช้เป็นองค์ประกอบของซินไบโอติก คือ Lactobacillus rhamnosus,  Enterococcus faecalis, Pediococcus acidilactici และ Enterococcus faecium สำหรับพรีไบโอติกที่นิยมใช้ เช่น แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ (mannanoligosaccharide, MOS) ฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo Oligosaccharides, FOS) อินนูลิน ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ (chitosan oligosaccharides, COS) กาแลตโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Galacto-oligosaccharide, GOS) อะราบิโนไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ (arabino-xylooligosaccharides; AXOS) และไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (isomalto-oligosaccharides, IMO) 

สำหรับการใช้ซินไบโอติกในกุ้งพบว่าซินไบโอติกช่วยกระตุ้นให้เกิดการห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอม (encapsulation) และการกลืนทำลายสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis) ของเม็ดเลือดขาว มีรายงานว่าซินไบโอติกที่ใช้ Bacillus spp. และ IMO หรืออินนูลิน เป็นองค์ประกอบ สามารถลดอัตราตายของกุ้งจากโรคจุดขาวได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลการใช้ซินไบโอติกในกุ้งยังมีจำกัด ทั้งนี้ กลไกในการทำงานของซินไบโอติกในสัตว์น้ำยังไม่ชัดเจนและอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าโปรไบโอติกจะไปแย่งพื้นที่ไม่ให้เชื้อก่อโรคจับตัวเซลล์ในลำไส้ของสัตว์น้ำ (competitive adhesion) ในขณะที่พรีไบโอติก เช่น MOS จะไปจับกับเลคติน (lectin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่จับจำเพาะกับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ เลคตินมีหน้าที่ทำให้แบคทีเรียเกาะกับตัวรับในเซลล์ลำไส้ของ host หรือสัตว์น้ำได้ แต่การใช้ MOS ไปจับกับเลคติน (mannose-binding lectin; MBL) จะสามารถยับยั้งไม่ให้เชื้อก่อโรคเกาะและเพิ่มจำนวน (colonization) ในลำไส้ได้  ในการพัฒนาประสิทธิภาพของซินไบโอติกนั้น นักวิจัยอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ประกอบของผนังเซลล์ของเชื้อที่ใช้เป็นโปรไบโอติก เช่น b-glucan และ lipopolysaccharides ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunostimulatory effects) ระบบการจดจำโครงสร้างของโมเลกุลสิ่งแปลกปลอม (pathogen-associated molecular pattern, PAMPs) นอกจากนี้ ผลจากการนำโปรไบโอติกผสมรวมกับพรีไบโอติก เช่น E. faecalis ร่วมกับ MOS ช่วยให้เซลล์ลำไส้ของ host หรือสัตว์หลั่งสาร cytokines ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของ dendritic cells (DCs) ซึ่งเป็นเซลล์กลุ่มแรกๆ หรือเซลล์ด่านหน้าในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เห็นข้อดีมาหลายข้อแต่ซินไบโอติกยังมีข้อจำกัดเหมือนกันคือยังคงมีราคาสูงอยู่สำหรับการนำมาใช้ในระบบการผลิตสัตว์ จึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อความเหมาะสมของการนำไปใช้ เรื่องขอซินไบโอติกขอเล่าสู่กันฟังเบาๆ เท่านี้ก่อนนะคะ แล้วพบกันคราวหน้าเหมือนเดิมค่า

 

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)