โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
ReadyPlanet.com
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค

                    

จากการเกิดโรคข้ามพรมแดนและโรคอุบัติใหม่ทำให้หลายประเทศมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคและการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่รัดกุมขึ้น ข้อกำหนดขั้นต้นในการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศจะยึดตามข้อกำหนดสุขภาพสัตว์ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งให้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรคสัตว์ที่ครอบคลุมไปถึงการเฝ้าระวังโรคและการกำหนดสถานะปลอดโรคของแต่ละประเทศ เขต หรือโซน

การเฝ้าระวังโรค หมายถึง การดำเนินการสืบสวนการเกิดโรคในประชากรสัตว์ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำวิธีทางสถิติและวิทยาการระบาดมาใช้คำนวณ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของโรคที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจจับการเกิดโรคในระยะเริ่มแรก ทำให้การควบคุมป้องกันโรคของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจในการกำกับดูแลจะนำข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของประเทศไทยไปเป็นข้อมูลประกอบในการค้าสัตว์น้ำ เพื่อแสดงให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจว่าสินค้าของประเทศไทยปลอดจากโรคที่ OIE กำหนดและมีความปลอดภัยต่อการนำเข้า 

สิ่งที่ต้องกำหนดชัดเจนในการทำการเฝ้าระวังโรค คือ โรคที่ต้องการเฝ้าระวัง กลุ่มของสัตว์ที่จะทำการเฝ้าระวัง และวิธีที่ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สะดวกและเข้าถึงง่าย และเราเองสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเฝ้าระวังโรคเบื้องต้นในฟาร์มได้ ดังนี้

1. การตรวจหาอาการป่วยของสัตว์น้ำ 

การดูว่าสัตว์ป่วยหรือไม่ สำหรับสัตว์น้ำอาจจะไม่ง่ายนัก ผู้เลี้ยงบางรายอาจใช้วิธีการยกกระชังสำรวจก็สามารถใช้เทคโนโลยีอื่นมาตรวจสอบการป่วยได้ เช่น กล้องวิดีโอหรืออัลตราโซนิค ซึ่งใช้ตรวจจับอัตราการเติบโต การกินอาหาร หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์น้ำ โดยควรมีการสังเกตอาการของปลาและกุ้งเป็นประจำ การจดบันทึกและการถ่ายภาพก็จะช่วยให้การสอบสวนโรคโดยเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ระบบ Geographical Information System (GIS) ในการตรวจติดตามการระบาดของโรค

2. การรายงานโรค 

ปัจจุบันกรมประมงกำลังพัฒนา application รายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำแบบออนไลน์ โดยจะเริ่มจากโรคในกุ้งก่อน ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้ามารายงานเละตรวจสอบการเกิดโรค กรณีที่กุ้งมีการตายผิดปกติ เจ้าหน้าที่ของกรมประมงจะเข้าไปตรวจสอบ และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในประเทศอื่นมีการใช้ระบบ information and communication technologies (ICT) มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  เช่น ระบบ PIISAC ของประเทศชิลีที่เป็นแพลทฟอร์ม (flatform) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแซลมอน ปัจจัยความเสี่ยงของโรค และการลดความสูญเสียที่ตามมา 

ในยุค 4.0 อะไรก็ดูง่ายและเชื่อมโยงกันหมด ทั้งนี้ การเลือกใช้เทคโนโลยีใดๆ ควรคำนึงถึงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้มีการนำผลการเฝ้าระวังโรคไปใช้กล่าวอ้างโดยไม่มีการพิสูจน์ยืนยัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพสัตว์ได้อย่างคาดไม่ถึง

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)