ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
ReadyPlanet.com
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง

                       

สวัสดีผู้อ่านชาวฟาร์มทุกท่านอีกครั้งค่ะ วันนี้ขอเว้นวรรคจากเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ที่ลงไปก่อนหน้านี้ แวเปลี่ยนบรรยากาศมาเรื่องซินไบโอติก (Synbiotic) กันต่อหลังจากที่ได้แนะนำไปในหัวข้อก่อนหน้านี้นานแล้ว หลายๆ ท่านที่ติดตามกันมาคงจะพอจะคุ้นๆ กันอยู่แล้วว่า ซินไบโอติกนั้นเป็นการนำโปรไบโอติก (Probiotics) หรือจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์มาผสานเข้าด้วยกันกับพรีไบโอติก (Prebiotics) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโปรไบโอติกอีกที โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้โปรไบโอติกแบคทีเรียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เล่าให้เห็นภาพง่ายๆ ก็อาจเปรียบเทียบได้ว่าโปรไบโอติกนั้น เป็นเหมือนแรงงานที่ช่วยต่อสู้กับเจ้าแบคทีเรียก่อโรค ถ้าเป็นแบคทีเรียเจ้าปัญหาในกุ้งก็เป็นพวกแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ (Vibrio spp.) โปรไบโอติกยังสามารถช่วยสร้างสภาวะที่ดีต่อการดูดซึมอาหารของลำไส้ กระตุ้นให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดี ในส่วนของพรีไบโอติกนั้นก็คือ คลังเสบียง ที่คอยสนับสนุนการทำงานของแรงงานเหล่านั้นนั่นเอง ประเด็นที่น่าสนใจคือการใช้ซินไบโอติกผสมในอาหารเลี้ยงกุ้งนั้นช่วยส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งอีกด้วย ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาในเรื่องนี้ ขอเล่าถึงงานวิจัยของ Truong-Giang Huynh  และคณะ ที่ได้ตีพิมพ์ในปี 2017 คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาประเด็นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งไว้ โดยได้ทำการทดลองแบ่งกุ้งออกเป็น 4 กลุ่ม ก็คือ

-กลุ่มแรกเลี้ยงด้วยอาหารปกติ 

-กลุ่มที่สองเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมเฉพาะพรีไบโอติก 

-กลุ่มที่สามเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมเฉพาะโปรไบโอติก และ

-กลุ่มสุดท้ายผสมทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติก หรือในรูปแบบของซินไบโอติกในอาหารเลี้ยงกุ้

จากนั้นทำการเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 60 วัน แล้วจึงน้ำกุ้งจากแต่ละกลุ่มมาตรวจสุขภาพ/คุณภาพ ผลการทดลองนั้นน่าสนใจมากค่ะ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบซินไบโอติกนั้น มีการทำงานระบบภูมิคุ้มกันที่สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กุ้งในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบซินไบโอติกยังมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยกุ้งสามารถทนทานต่อเชื้อวิบริโอได้มากกว่ากุ้งที่ไม่ได้รับอาหารแบบซินไบโอติก และในการทดลองนี้โปรไบโอติกที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ได้แก่ แบคทีเรียแลคติก (Lactobacillus plantarum 7–40) ส่วนพรีไบโอติกนั้นผู้วิจัยเลือกใช้กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Galactooligosaccharide หรือเรียกอย่างย่อว่า GOS) ซึ่งเป็นน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมได้โดยตรง แต่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะแบทีเรียในกลุ่มแลคโตบาซิลัส โดยผู้วิจัยได้ผสมพรีไบโอติกในปริมาณสัดส่วนแค่ 4% ในอาหารกุ้งเท่านั้น ผลจากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการใช้พรีไบโอติกและโปรไบโอติกร่วมกันจะช่วยเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน ทำให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความทนทานต่อเชื้อก่อโรคอีกด้วย หวังว่าข้อมูลจากงานวิจัยที่หยิบยกมาพูดคุยกันในรอบนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกุ้งหรือสัตว์อื่นๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้คราวหน้าค่อยมาอ่านเนื้อหาลึกๆ เพิ่มขึ้นอีกนิดกันค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)