การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ReadyPlanet.com
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์

                         

กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับซีรีย์ยาวในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์นะคะ วันนี้เราจะมาดูกันว่า ที่เคยบอกไปในตอนแรกๆ ว่าการฆ่าเชื้อโรคจะต้องมีการวางแผนนั้น ทำอย่างไร และจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคยังไงบ้างค่ะ 

ในการวางแผนการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ ต้องมีการประเมินเส้นทางการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคว่าจะสามารถเข้ามาในฟาร์มหรือสถานประกอบการในช่องทางไหนได้บ้าง เรียกภาษาอังกฤษ คือ เราต้องดู transmission pathway ของเชื้อ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็จะขอเทียบเคียงกับเรื่อง timeline ในการสืบสวนการได้รับเชื้อ COVID-19 ในคนแล้วกันนะคะ กรมควบคุมโรคจะซักประวัติผู้ป่วยซึ่งมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ พอทราบ timeline จะได้ตามย้อนไปสืบเส้นทางที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อต่อไป รวมถึงมีมาตรการในการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยไปต่อไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อลดการแพร่เชื้อจากอุปกรณ์หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องตาม timeline นะคะ แต่ในวงการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นรูปแบบที่ นักวิชาการฟาร์ม สัตวแพทย์ ต้องพิจารณาภาพรวมของการทำงานแล้วออกแบบวางแผนว่าในการทำงานมีจุดไหนบ้างที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม หรือสถานประกอบการ และจุดไหนบ้างที่เชื้อจะแพร่กระจายในฟาร์มได้ถ้าเกิดเหตุที่พบการระบาดของเชื้อก่อโรคในฟาร์ม และจุดที่เชื้ออาจแพร่ออกจากฟาร์มไปที่อื่นเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างก็ต้องมานั่งพิจารณาในแต่ละขั้นตอนและวางแผนกันค่ะ ซึ่งพอวางแผนดูจุดเสี่ยงแล้วก็ต้องพิจารณาวางมาตรการเกี่ยวกับการทำความสะอาดไว้ด้วย ต้องคำนึงถึงชนิดของวัสดุที่ต้องการฆ่าเชื้อ เชื้อก่อโรคที่ต้องการทำลาย เป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ทนสารเคมีประเภทไหน หรือถูกทำลายด้วยวิธีการอย่างไรก็จะต้องมีข้อมูลเชื้อก่อโรคที่มีโอกาสพบได้ในฟาร์ม และในพื้นที่การเลี้ยง ต้องพิจารณามาตรการควบคุมและข้อควรระวังในการใช้สารฆ่าเชื้อทั้งในด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ต้องดำเนินการฆ่าเชื้อประกอบด้วย ในแผนการฆ่าเชื้อควรมีกลไกในการพิจารณาประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผน ควรมีการทบทวนแผนการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการฆ่าเชื้อยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ควรมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนการฆ่าเชื้อด้วย

กระบวนการวางแผนนอกจากพิจารณาจุดเสี่ยงที่อธิบายตอนต้นแล้ว ต้องมาคัดเลือกอีกว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินจุดนั้น ว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (critical control point) จุดนี้จะมีความสำคัญเมื่อเราดำเนินการฆ่าเชื้อในจุดนั้นไปแล้วจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำลายเชื้อ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญในการฆ่าเชื้อ โดยดูความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อประกอบในการจัดลำดับด้วย 

สำหรับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่คาดว่ามีเชื้อก่อโรค เช่น บ่อน้ำ ถังน้ำ ควรต้องมีการกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ (vector) ด้วย เพื่อให้การทำลาย/ฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรพิจารณาเลือกและกำหนดวิธีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุปกรณ์ หรือสถานที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อเพื่อการทำลายเชื้ออย่างเหมาะสม โดยประเมินวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พื้นผิว อุปกรณ์ ความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ หรือพื้นผิวแต่ละชนิดซึ่งมีความแตกต่างกัน

ควรประเมินว่าจะต้องมีการทำความสะอาดเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ พื้นผิว หรือสถานที่ก่อนการใช้สารฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภท หากมีคราบสกปรก และฝุ่นละออง ควรต้องทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกออกก่อน ในการทำความสะอาดทั้งการล้างทำความสะอาดปกติ หรือการใช้สารเคมีก็ควรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการใช้สารฆ่าเชื้อที่จะต้องดำเนินการต่อในลำดับถัดไป และควรมีการประเมินบุคลากรที่มีหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ประเมินอุปกรณ์และวัสดุที่จะฆ่าเชื้อโดยคำนึงถึงประเภท และปริมาณของสิ่งของที่ต้องทำความสะอาดและวิธีการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง การใช้น้ำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและพิจารณาตอนที่เราจะวางแผนการทำความสะอาดเช่นกันนะคะ และต้องดูทางระบายน้ำทิ้งประกอบด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพสัตว์ทั้งในฟาร์ม/นอกฟาร์ม เนื่องจากน้ำทิ้งก็มีส่วนสำคัญต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคเหมือนกัน 

เรียกรวมๆ ทั้งหมดที่เขียนมาข้างต้นก็คือการวางแผนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หรือ planning นั่นเองค่ะ

สำหรับเรื่องของการฆ่าเชื้อในกรณีฉุกเฉินก็จะเป็นกรณีที่พิเศษขึ้นมาอีกหน่อยไว้มาอ่านกันตอนหน้าค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)