การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
ReadyPlanet.com
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ

                          

การฆ่าเชื้อในกรณีฉุกเฉินเป็นส่วนสำคัญของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การกักกันโรคสัตว์ในสถานประกอบการหรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการระบาดของโรค และขั้นตอนการกำจัดสัตว์ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด 

การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มในสภาวะฉุกเฉินมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากการการฆ่าเชื้อโรคในสภาวะปกติที่ดำเนินอยู่ประจำในฟาร์ม ซึ่งในภาวะฉุกเฉินจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของเชื้อก่อโรคที่เจอ ความสำคัญของโรค เช่น โรคที่ระบาดถเป็นโรคตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ก็จะต้องดำเนินมาตรการกำจัดเช้อและสัตว์ที่ติดเชื้อมากกว่าโรคทั่วไป นอกจากนี้ ต้องพิจารณาปริมาณเชื้อก่อโรคว่ามีมากน้อยเท่าใด ปริมาณสัตว์น้ำที่ติดเชื้อและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำลายเชื้อก่อโรคและสัตว์ที่ติดเชื้อ คำนึงถึงความกว้างของพื้นที่บ่อเลี้ยงที่ต้องฆ่าเชื้อ เงื่อนไขเหล่านี้มีผลต่อการวางแผนในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง และวิธีการติดตามประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อด้วย

ในการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของในบริเวณที่พบการระบาดหรือการติดเชื้อ เปรียบแล้วก็คล้ายๆ กับมาตรการ lockdown ในกรณี COVID-19 นะคะ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อออกจากบริเวณที่มีเชื้อก่อโรค แต่กรณีในฟาร์มเราจะงดเว้นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ติดเชื้อเว้น แต่จะมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะผ่านการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ในบางสถานการณ์อาจมีอุปกรณ์หรือวัสดุที่ฆ่าเชื้อได้ยาก หรือมีโอกาสปนเปื้อนสูงอาจจำเป็นต้องทิ้ง หรือเอาออกจากระบบการเลี้ยงไปทำลาย โดยมีมาตรการการกำจัดออกจากฟาร์มเพื่อไปทำลายอย่างประสิทธิภาพแทนการฆ่าเชื้อในฟาร์มนะคะ

สำหรับการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อก่อโรค

- ความเข้มข้นของสารและเวลาที่ใช้ในการสัมผัสสิ่งที่ต้องการฆ่าเชื้อ ซึ่งทำให้ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การวัดประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ

- ลักษณะของสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อและโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากการใช้สารฆ่าเชื้อ

- ความเข้ากันได้กับประเภทน้ำที่มีอยู่ในฟาร์ม หรือสถานประกอบการ (เช่น น้ำจืด น้ำกระด้าง หรือน้ำทะเล)

- ความพร้อมของน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์

- สารฆ่าเชื้อควรใช้งานง่าย

- การกำจัดสารอินทรีย์

- ค่าใช้จ่าย

- ผลกระทบจากการตกค้างในสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และ

- ความปลอดภัยของผู้ใช้

คราวหน้ามาดูเรื่องประเภทของสารฆ่าเชื้อกันค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)