ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
ReadyPlanet.com
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)

                           

ซีรีย์ยาวในวันนี้ เรามาอ่านต่อกันในหัวข้อของประเภทของสารฆ่าเชื้อที่ใช้ในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ฟาร์ม และอุปกรณ์กันค่ะ หลายท่านน่าจะพอทราบกันมาอยู่บ้างว่าถ้าจะเขียนถึงประเภทของสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ

1. สารออกซิไดซ์ (Oxidising agents)

สารออกซิไดซ์ส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วและเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมาก อย่างไรตาม ถ้าหากวัสดุ อุปกรณ์หรือพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดด้วยสารชนิดนี้ มีสิ่งสกปรกเกาะติด ปกคลุมอยู่มาก จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของสาร ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์หรือพื้นผิวให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ก่อนนำสารออกซิไดซ์มาใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก่อโรค ในการใช้สารออกซิไดซ์ต้องมีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีปริมาณสารมากพอที่จะมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากความเข้มข้นของสารในระดับที่สามารถทำลายเชื้อได้จะลดลงไปได้เมื่อสัมผัสกับอินทรีย์วัตถุ ทำให้ระดับความเข้มข้นของสารต่ำกว่าที่ควรจะเป็นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารออกซิไดซ์อาจเป็นพิษต่อสัตว์น้ำได้ ดังนั้น ในการใช้สารชนิดนี้ในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฟาร์มจะต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนไปยังส่วนที่ยังมีการผลิตอยู่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้ำในระบบการผลิตค่ะ สารออกซิไดซ์ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ สารประกอบคลอรีน คลอรามีนที (chloramine-T) ไอโอโดฟอร์ (iodophores) สารประกอบเปอร์ออกซิเจน (peroxygen compounds) คลอรีนไดออกไซด์ (chlorine dioxide) และโอโซน (ozone)

2. สารปรับค่า pH (pH modifiers, alkalis and acids)

สามารถใช้สารประกอบอัลคาไลน์ หรือกรดมาปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างได้ ซึ่งข้อดีของการใช้สารปรับค่า pH ก็คือ กำหนดความเข้มข้นง่าย ไม่ถูกทำลายประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อจากอินทรีย์วัตถุ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ เช่น ในท่อ หรือบนพื้นผิวที่เป็นไบโอฟิลเตอร์ (biofilters)

3. อัลดีไฮด์ (Aldehydes)

อัลดีไฮด์มีคุณสมบัติในการทำลายโปรตีน สารประกอบอัลดีไฮด์ 2 ชนิดที่นิยมใช้ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคือ ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) และกลูตารัลดีไฮด์ (glutaraldehyde) 

สารประกอบอัลดีไฮด์มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายจุลชีพหลายชนิด แต่ต้องใช้เวลาในการสัมผัสกับสิ่งที่ต้องการทำลายนาน สารประกอบอัลดีไฮด์มีฤทธิ์กัดกร่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำลายไว้ได้แม้ว่าจะมีการปนเปื้อนของอินทรียวัตถุอยู่ สารกลูตารัลดีไฮด์มักใช้ในรูปของของเหลว เป็นสารฆ่าเชื้อแบบเย็น เหมาะกับการใช้ฆ่าเชื้อพื้นผิว วัสดุอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อน สำหรับสารฟอร์มาลดีไฮด์อาจใช้ในรูปของก๊าซ ในรูปแบบของการรมควัน

4. ไบกัวไนด์ (Biguanides)

หลายท่านอาจไม่คุ้นเคยกับชื่อของสารประกอบตัวนี้ ในบรรดา biguanides ที่มีอยู่ อาจคุ้นกับชื่อของคลอเฮกซิดีนมากกว่า ซึ่งเป็นสารที่นิยามใช้กันมาก แต่มีข้อจำกัดตรงที่ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะลดลงหรือไม่ได้ผลเมื่อใช้กับน้ำกระด้างหรืออัลคาไลน์ และจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการฆ่าเชื้อก่อโรคหลายชนิดเมื่อเทียบกับสารฆ่าเชื้อกลุ่มอื่น ๆ ข้อดีของสารประกอบประเภทนี้ คือ ฤทธิ์การกัดกร่อนพื้นผิว วัสดุน้อย จึงค่อนข้างปลอดภัย ดังนั้น จึงมักใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและอุปกรณ์ที่บอบบางค่ะ

ที่กล่าวมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มและสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ ยังเหลืออีกหลายประเภทไว้คราวหน้ามาอ่านต่อค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)