ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ReadyPlanet.com
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)

                               

มาต่อกันเลยค่ะ สำหรับข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ วันนี้มาอ่านกันเกี่ยวกับเรื่องของกระชังตาข่าย วัสดุเส้นใยอื่น ๆ และยานพาหนะค่ะ

4. กระชังตาข่าย วัสดุเส้นใยอื่น ๆ 

กระชังตาข่ายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสำหรับแต่ละฟาร์มมีขนาดแตกต่างกัน หากใช้กระชังขนาดใหญ่จะยากต่อการจัดการและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จะพบการตกค้างของคราบสกปรก เมือก biofilm เกาะอยู่มากตามช่องตาข่าย ควรกำหนดให้มีการใช้กระชังตาข่ายเฉพาะสำหรับแต่ละสถานที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม ไม่ปะปนกันหรือใช้วนกันไป เนื่องจากมีโอกาสปนเปื้อนสูงและอาจฆ่าเชื้อได้ยาก เมื่อนำกระชังตาข่ายขึ้นมาจากน้ำแล้วควรย้ายตาข่ายไปยังพื้นที่ซักล้างทำความสะอาดโดยตรง ควรทำความสะอาดกระชังตาข่ายให้สะอาดก่อนเริ่มขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค โดยอาจใช้ผงซักฟอกเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ คราบสกปรก และช่วยให้สารฆ่าเชื้อทางเคมีซึมผ่านได้ดีขึ้น และสัมผัสกับวัสดุได้มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องอย่าลืมกำจัดน้ำทิ้ง และคราบสกปรกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพด้วย

หลังจากทำความสะอาดแล้ว อาจฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อหรือน้ำอุ่น และแช่ทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอในการทำลายเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อจะมีผลต่อความคงทนแข็งแรงของกระชังตาข่าย ซึ่งการเลือกใช้สารเคมีและวิธีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อจะต้องเหมาะสมกับวัสดุด้วย เมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วควรตากให้แห้งหรือทำให้แห้งก่อนเก็บ กระชังตาข่ายที่ไม่แห้งสนิทจะกักเก็บความชื้นไว้ ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อรา หรือทำให้เชื้อก่อโรคที่ตกค้างอยู่เจริญเจิบโตขึ้นมาได้ 

วัสดุเส้นใยอื่น ๆ เช่น เชือก และแห มีลักษณะคล้ายกับกระชังจาข่าย ซึ่งต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ หากเป็นไปได้ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุเส้นใยแบบนี้ แยกไว้ในแต่ละพื้นที่การเลี้ยงไม่ปะปน หรือเวียนมาให้กับพื้นที่การเลี้ยงอื่นๆ จะง่ายต่อการจัดการฟาร์มกรณีพบปัญหาที่มาจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยวัสดุเส้นใย

5. ยานพาหนะ

การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในยานพาหนะพบได้ในกรณีที่มีการขนส่งการซากสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำมีชีวิต ขนส่งสัตว์ตาย ทั้งนี้ ควรต้องฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของยานพาหนะทั้งภายในและภายนอกที่อาจปนเปื้อนสิ่งสกปรกทั้งหมด รวมทั้งควรพิจารณาบริเวณเหล่านี้ที่อาจปนเปื้อนเป็นพิเศษด้วย เช่น พื้นผิวภายในของภาชนะ ท่อน้ำที่เป็นอุปกรณ์ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง และของเสีย ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือหากจำเป็นต้องใช้ เมื่อใช้แล้วรีบล้างออกให้หมด สาออกซิเดทีฟ เช่น คลอรีน เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้สำหรับการฆ่าเชื้อยานพาหนะ

บางฟาร์มอาจมีเรือไว้ใช้ในฟาร์ม ไม่ว่าจะลำใหญ่หรือเล็กก็มีหลักการในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเรือลำใหญ่จะมีขั้นตอนยุ่งยากในการทำความสะอาดมากกว่า ถ้าเก็บวัสดุอุปกรณ์มากก็จะยิ่งซับซ้อนนะคะ เรือทุกลำควรมีการฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อก่อโรค ระดับการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่พบจากเรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เรือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว หรือกำจัดสัตว์น้ำที่ตายแล้วออกจากสถานที่เพาะเลี้ยงจะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อก่อโรคสูง 

ในขั้นตอนการวางแผนการฆ่าเชื้อควรมีการประเมินเพื่อระบุและกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น รอบ ๆ บริเวณเครื่องจักรบนเรือ ถังเก็บน้ำ ใต้ท้องเรือ และท่อ ควรถอดอุปกรณ์ที่สามารถถอดมาทำความสะอาดได้ และฆ่าเชื้อแยกต่างหากจากการฆ่าเชื้อโรคในเรือ ควรให้ความสำคัญกับการฆ่าเชื้อเรือและอุปกรณ์บนเรือ เนื่องจากเรือเป็นแหล่งหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายเชื้อก่อโรค สำหรับน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนควรได้รับการฆ่าเชื้อก่อนระบายออก หากเป็นไปได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานเรือ ควรนำเรือมาไว้บนบก หรือเทียบท่า ตากแดดไว้ให้แห้งเพื่อการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้น้ำเสียที่อาจสามารถไหลเข้าเรือได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำเรือขึ้นฝั่งหรือเทียบท่า และตากแดดให้แห้งได้ควรมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่ช่วยลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ควรตรวจสอบและทำความสะอาดตัวเรืออย่างสม่ำเสมอ อาจใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง หรือเครื่องทำความสะอาดไอน้ำในการฆ่าเชื้อโรค

ยังไม่หมดนะคะสำหรับข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ ครั้งหน้ามาต่อตอนที่ 3 กันค่ะ

 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)