ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ReadyPlanet.com
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)

                                

กลับมาพบกันอีกครั้งกับตอนที่ 3 ของข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์นะคะ ไม่เสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยค่ะ

6. อาคาร

เมื่อพิจารณาถึงสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ อาคารสำหรับเพาะเลี้ยง พื้นที่การเก็บเกี่ยว ขึ้นปลา และอาคารที่ใช้แปรรูปสัตว์น้ำ รวมทั้งอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอาหารสัตว์และอุปกรณ์ จะเห็นว่าวิธีการฆ่าเชื้อโรคอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างของอาคาร และระดับของโอกาสที่อาคารจะมีการสัมผัสกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค

หากเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มแรกในการสร้างอาคาร อาคารควรมีการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวภายในทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง อาคารบางแห่งจะมีระบบท่อเครื่องจักร และถังที่ซับซ้อนซึ่งจะทำการฆ่าเชื้อได้ยาก หากสามาถทำได้ควรกำจัดเศษซากและล้างอุปกรณ์ก่อนในอาคารก่อนเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อโรค สำหรับการฆ่าเชื้อในบริเวณที่ซับซ้อน และพื้นผิวที่เป็นแนวตั้ง สามารถใช้สารที่ทำให้เกิดควันหรือฟองเป็นตัวเลือกในการฆ่าเชื้อ การรมควันถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการฆ่าเชื้อในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหากสามารถปิดผนึกอาคารได้

7. ตู้ ภาชนะบรรจุ คอนเทนเนอร์

ตู้ ภาชนะบรรจุ คอนเทนเนอร์มีการนำมาใช้ในฟาร์มหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ถังพลาสติกธรรมดาที่ใช้ในการขนส่งสัตว์น้ำมีชีวิตหรือสัตว์น้ำที่ตายแล้ว จนถึงระบบถังที่ซับซ้อนซึ่งใช้สำหรับการขนส่งสัตว์น้ำมีชีวิต โดยทั่วไปฟาร์มมักใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นวัสดุเรียบไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก สแตนเลส ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ง่าย ในกรณีของการขนส่งสัตว์น้ำที่มีชีวิตภาชนะบรรจุอาจมีท่อและระบบสูบน้ำและพื้นที่อับอากาศที่ควรฆ่าเชื้อด้วย ภาชนะที่ใช้กับสัตว์น้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ เช่น เลือดสัตว์น้ำที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้มักจะถูกย้ายไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอุปกรณ์แพร่กระจายของเชื้อก่อโรค ก่อนเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อควรระบายน้ำออกจากภาชนะบรรจุให้หมด ล้างอุจจาระและเศษสกปรกอื่น ๆ ออกด้วยน้ำสะอาด ควรตรวจสอบและล้างท่อ ปั๊มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย จากนั้นควรล้างภาชนะโดยใช้ผงซักฟอกโดยอาจใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือการขัดพื้นผิวภายในและภายนอกทั้งหมดของภาชนะบรรจุ จากนั้นจึงใช้สารเคมีที่เหมาะสม ฆ่าเชื้อโรค แล้วค่อยล้างออกและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างก่อนนำไปเก็บในที่ที่ระบายอากาศได้ดี ทำให้แห้ง

8. ไบโอฟิลเตอร์ (Biofilters)

ในระบบการผลิตแบบปิด (closed production systems) หรือกึ่งปิด (semi-closed production systems) ที่มีการใช้ไบโอฟิลเตอร์  ไบโอฟิลเตอร์เป็นจุดที่สำคัญสำหรับการควบคุมโรค ไบโอฟิลเตอร์ออกแบบมาเพื่อรักษากลุ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งอาจทำให้แบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโตได้เช่นกัน การดำเนินการฆ่าเชื้อในไบโอฟิลเตอร์จะทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ไปด้วย ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากจะมีผลต่อคุณภาพน้ำได้หากแบคทีเรียที่มีประโยชน์ถูกทำลาย 

เมื่อทำการฆ่าเชื้อไบโอฟิลเตอร์ ควรระบายน้ำและสิ่งสกปรกออกจากระบบและทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด การฆ่าเชื้อระบบไบโอฟิลเตอร์สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนระดับ pH ของน้ำ โดยใช้สารละลายกรดหรือด่าง ในกรณีที่ใช้สารปรับ pH จะต้องมั่นใจว่าปรับระดับ pH จนเพียงพอที่จะทำลายเชื้อก่อโรค แต่ไม่กัดกร่อนปั๊มและอุปกรณ์ภายในระบบไบโอฟิลเตอร์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือถอดตัวกรองไบโอฟิลเตอร์ที่ถอดได้ออกทั้งหมด แล้วทำความสะอาดแบบแยก ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแยกกัน (ในกรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินแนะนำให้ใช้ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน แยกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ) ควรเปลี่ยนวัสดุกรองไบโอฟิลเตอร์หากไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรล้างระบบกรองไบโอฟิลเตอร์ให้สะอาดก่อนที่จะทำการเลี้ยงสัตว์น้ำรอบใหม่

9. อุปกรณ์การเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยปกติสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีอุปกรณ์การเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวหลายชนิดที่สัมผัสกับสัตว์น้ำ และมีแนวโน้มในการสัมผัสเชื้อและแพร่เชื้อโรคได้ เช่น เครื่องฉีดวัคซีนอัตโนมัติ และปั๊มดูดปลา จากที่ได้อธิบายในเรื่องอุปกรณ์และการทำความสะอาดควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้ทราบว่าส่วนไหนของอุปกรณ์ที่เป็นความเสี่ยง มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์น้ำ และเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก หากทได้ควรถอดอุปกรณ์เพื่อให้สามารถทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จบแล้วนะคะสำหรับซีรีย์ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ค่ะ

 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)