การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ReadyPlanet.com
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ

                                 

บทความรอบก่อนหน้านี้ เราได้อ่านกันไปยาวๆ กับเรื่องเกี่ยวกับข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ แต่สำหรับเรื่องอุปกรณ์ส่วนตัว หรือ personal equipment และการฆ่าเชื้อในน้ำ เรายังไม่ได้เล่าสู่กันเลยนะคะ ว่าองค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE จะมีข้อแนะนำสำหรับวิธีการฆ่าเชื้อโรคยังไง 

- การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ส่วนตัว

การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ส่วนตัว เราควรพิจารณาถึงโอกาสและระดับของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวนี้ในการทำงานครั้งล่าสุด วิธีที่ดีที่สุดในการทำงานหากสามารถทำได้ คือจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนตัว แยกเอาไว้ใช้เฉพาะสำหรับแต่ละสถานที่ เพื่อจะได้ลดความถี่ในการฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคไปยังสถานที่อื่นๆ ของฟาร์มหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดูดซับสิ่งสกปรกยาก และทำความสะอาดง่าย ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่การผลิตควรใส่ชุดสะอาด ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าและออกจากพื้นที่ผลิตอ่างแช่หรือจุ่มรองเท้าก็ควรมีการทำความสะอาดเพื่อกำจัดการสะสมของสิ่งสกปรกด้วย และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาฆ่าเชื้อยังมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อ

อุปกรณ์ส่วนตัวบางประเภท เช่น ชุดที่ใช้ใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงยิ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากจะต้องนำไปใช้ในหลายๆ สถานที่หากไม่ได้แยกไว้เฉพาะ ทำให้ต้องฆ่าเชื้อบ่อยๆ ซึ่งการล้างและทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์บ่อยๆ จะช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและทำให้การฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

ฟาร์มหรือสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นต้องฆ่าเชื้อน้ำที่นำเข้ามาใช้ในฟาร์มและน้ำทิ้งเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรค โดยวิธีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมที่สุดจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อและลักษณะของน้ำที่จะฆ่าเชื้อ

ก่อนการใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำจะต้องย้ายหรือนำสัตว์น้ำออกรวมทั้งกำจัดตะกอน และสารแขวนลอยออก เนื่องจากเชื้อโรคมักเกาะอยู่กับตะกอนและสารแขวนลอย ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำลายเชื้อลดลง การกำจัดตะกอนและสารแขวนลอยทำได้โดยการกรอง หรือทำให้สารแขวนลอยนั้นตกตะกอน

คุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำ ต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งหมดที่กล่าวมมาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มหรือสถานประกอบการนั้นๆ 

การฆ่าเชื้อทางกายภาพ เช่น การฉายรังสี UV และการใช้สารเคมี เช่น โอโซน คลอรีน และคลอรีนไดออกไซด์มักใช้เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำ โดยต้องกำจัดสิ่งสกปรกและตะกอนแขวนลอยออกก่อนที่จะใช้สารฆ่าเชื้อ เนื่องจากสารอินทรีย์ สิ่งสกปรกและตะกอนแขวนลอยอาจยับยั้งกระบวนการฆ่าเชื้อโรคได้ เช่น สารแขวนลอยจะยับยั้งการส่งผ่านรังสี UV ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของการฉายรังสี UV 

การใช้วิธีฆ่าเชื้อหลายๆ แบบร่วมกัน อาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีการทำงานร่วมกันหรือในกรณีที่ต้องมีการฆ่าเชื้อซ้ำๆ หลายครั้ง

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำจำเป็นต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคด้วย โดยอาจตรวจสอบระดับสารฆ่าเชื้อที่ตกค้างหรือ ตรวจหาเชื้อก่อโรค หรือเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรค นอกจากนี้ การจัดการสารเคมีตกค้างเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ 

ทั้งหมดที่สรุปให้อ่านในครั้งนี้ก็เป็นวิธีการฆ่าเชื้อโรคสำหรบอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ ซึ่งองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้ให้คำแนะนำไว้นะคะ รอบหน้าจะมาอ่านเรื่องอะไรต่อ ลองติดตามกันค่ะ

 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)