ปลานิลและซินไบโอติก
ReadyPlanet.com
ปลานิลและซินไบโอติก

           

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวฟาร์มทุกท่านค่ะ พบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าชาวฟาร์มนะคะ จากฉบับที่แล้วได้คุยกันไปถึงเรื่องการนำซินไบโอติกมาใช้เสริมผสมอาหารกันแล้ว ว่านอกเหนือจากการใช้เพื่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้ง แล้วนั้น ในสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ก็มีการนำซินไบโอติกไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเจริญเติบโตด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ได้แก่ปลา Rainbow trout นั่นเอง ซึ่งซินไบโอติกก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีทีเดียวเลยนะคะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาเทราต์ได้เป็นอย่างดี ในฉบับนี้เราจะมาชวนคุยถึงปลาอีกชนิดที่เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับชาวเรานั่นก็คือ “ปลานิล” กันค่ะ โดยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการใช้แบคทีเรียมีประโยชน์ ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรียจำพวกบาซิลัส (Bacillus spp.) แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus spp.) หรือแบคทีเรียกลุ่มไบฟิโด (Bifidobacterium groups) ในการนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกกันมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ แต่ท่านผู้อ่านทราบมั้ยคะว่าเชื้อราบางชนิดก็สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นโปรไบโอติกได้เช่นกัน และอาจให้ผลดีไม่ต่างจากแบคทีเรียเลยค่ะ โดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมานี้ ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะ เป็นงานวิจัยที่นำเอาเชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ออไรชี (Aspergillus oryzae) มาใช้เป็นโปรไบโอติกร่วมกับนำเอาเบต้ากลูแคน (β-Glucan) มาใช้เป็นพรีไบโอติก เพื่อหวังผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงซินไบโอติก ในการกระตุ้นให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ทนทานต่อการเกิดโรคนั่นเองค่ะ โดยเชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ออไรชีนั้น มีรายงานพบว่ามีคุณสมบัติในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในไก่ สุกรและปลา ทำให้สัตว์มีสุขภาพดีทนทานต่อโรค และในส่วนของเบต้ากลูแคนนั้น มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีการทำงานที่ดีขึ้นอีกด้วย จากข้อมูลที่น่าสนใจดังกล่าว Dawood และคณะในปี 2019 จึงได้ทำการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารที่ผสมซินไบโอติก (แอสเพอร์จิลลัส ออไรชี+เบต้ากลูแคน) มาใช้ผสมอาหารเลี้ยงปลานิลเป็นเวลา 60 วัน จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากับกลุ่มควบคุมที่ทำการเลี้ยงด้วยอาหารปลาตามปกติ ผลการทดลองพบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยซินไบติกมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในหลากหลายพารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเจริญเติบโตที่พบว่าปลานิลมีน้ำหนักสุดท้าย, น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, การเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน, ค่าการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว และอัตราส่วนประสิทธิภาพของโปรตีนที่กินเข้าไปต่อการเพิ่มของน้ำหนักตัวที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ค่าเลือดต่างๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ฮีโมโกบิล และค่าโปรตีนในเลือดก็มีปริมาณที่ดีกว่ากลุ่มที่ให้อาหารปกติ รวมไปถึงการย่อยอาหารของปลาในกลุ่มซินไบโอติกก็มีประสิทธิภาพมากกว่า วัดจากปริมาณเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยที่พบในปลากลุ่มซินไบโอติกมากกว่าปลากลุ่มควบคุม รวมไปถึงการดูดซึมอาหารของลำไส้ปลาก็ดีกว่าด้วย โดยวัดได้จากพื้นที่ในการดูดซึมอาหารในลำไส้ (villi) ของปลากลุ่มซินไบโอติกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นซินไบโอติกยังส่งเสริมให้ปลามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นและยังกระตุ้มภูมิคุ้มกันรวมถึงกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยผลการทดลองพบว่าเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีปริมาณสูงขึ้นในปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยซินไบโอติก โดยรวมแล้วจากการทดลองให้ผลค่อนข้างชัดเจนว่าเชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ออไรชี+เบต้ากลูแคน สามารถนำมาใช้เป็นซินไบโอติกในการผสมอาหารเลี้ยงปลานิลได้ และให้ผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้การทำฟาร์มปลานิลในบ้านเราเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะ ซึ่งผู้วิจัยใช้เชื้อราและเบต้ากลูแคนในอันตราส่วน 0.5 กรัมเท่าๆ กัน นำไปผสมในอาหารเลี้ยงปลาปริมาณ 1 กิโลกรัมค่ะ เรื่องเกี่ยวกับงานทดลองวิจัยด้านนี้ยังมีอีกมากค่ะ และก็หวังว่าในบทความฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 

 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)