การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
ReadyPlanet.com
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae

             

เรื่อง : การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae

คราวก่อนเขียนเรื่อง probiotic ไปค่อนข้างยาว ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เล่าได้อีกเรื่อยๆ เพราะมีนักวิจัยสนใจมากจริงๆ มีการทดลองใหม่ๆ ออกมาให้อ่านตลอดอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้เลยอยากขอเขียนเรื่อง probiotic มาให้อ่านกันเพลินต่อนะคะ รอบนี้เป็นงานของแถบเอเชียเราบ้าง คือกลุ่มนักวิจัยชาวจีนนี่เอง เขาทำอะไรกันจะเขียนให้อ่านค่ะ เป็นงานศึกษาการให้ probiotic ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae หรือโรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis)

โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ชื่อ สเตรปโตคอคคัส (Streptococcus spp.) ปลานิลที่ติดเชื้อชนิดนี้มักป่วยและตายอย่างเฉียบพลัน เชื้อสเตรปโตคอคคัสชนิดที่มีรายงานการก่อโรคในปลานิลเพาะเลี้ยงประเทศไทย ได้แก่ Streptococcus agalactiae และ Streptococcus iniae โดยเชื้อ Streptococcus agalactiae เป็นเชื้อก่อโรคหลักและพบได้ในปลาป่วยด้วยโรคนี้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มีการเลี้ยงปลานิล อาการที่พบในปลานิลที่ป่วย หรือติดเชื้อจะพบได้คล้ายคลึงกับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นเช่นกัน คือ ปลาเบื่ออาหาร ว่ายน้ำผิดปกติ เสียการทรงตัว หมุนควงสว่าน เมื่อสังเกตลักษณะที่ตัวปลา จะพบว่าท้องบวมออกมาก ตาโปนข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ อาจพบมีตาขุ่นหรือเลือดออกภายในตา บางครั้งพบจุดเลือดที่ผิวหนัง แผ่นปิดเหงือก โคนครีบ รอบรูทวาร ปาก การรักษาปลาป่วยด้วยการให้ยาต้านจุลชีพเป็นวิธีที่อาจช่วยลดความรุนแรงของโรคได้แต่การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มปลานิลมีข้อจำกัดหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของยาตกค้างในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาได้ ปัจจุบันเลยมีนักวิจัยศึกษาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันโรค หนึ่งในนั้นคือการนำ probiotic มาใช้เพื่อส่งเสริมให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและการเจริญเติบโตดี

สำหรับการศึกษานี้จะแบ่งกลุ่มลูกปลานิล (น้ำหนักตัว 0.20 ± 0.05 g) ให้กินอาหารแตกต่างกันไป ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยประกอบด้วย

- กลุ่มควบคุมที่ให้อาหารธรรมดา

- กลุ่มทดลองให้อาหารผสมเชื้อ probiotic ชนิด Bacillus cereus (ปริมาณประมาณ 1 × 108 CFU/g อาหาร) 

- กลุ่มทดลองให้อาหารผสมเชื้อ probiotic ชนิด Bacillus subtilis (ปริมาณประมาณ 1 × 108 CFU/g อาหาร) 

และกลุ่มทดลองให้อาหารผสมเชื้อ probiotic ทั้ง 2 ตัว Bacillus cereus +  Bacillus subtilis (ปริมาณเชื้อละ 0.5 × 108 CFU/g อาหาร)

โดยหลังจากให้อาหารทดลองไปแล้ว 6 สัปดาห์ ตามด้วยอาหารธรรมดากับปลาทุกกลุ่มอีก 1 สัปดาห์ พบว่า

กลุ่มทดลองให้อาหารผสมเชื้อ probiotic ทั้ง 2 ตัว (Bacillus cereus +  Bacillus subtilis) และกลุ่มทดลองที่ให้อาหารผสมเชื้อ probiotic ชนิด Bacillus cereus มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประสิทธิภาพการแลกอาหารเป็นเนื้อดีกว่ากลุ่มอื่น และมีความต้านทานต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบสภาพในลำไส้พบว่า Gut microvilli มีความยาวเพิ่มขึ้น และพบความเข้มข้นของการแสดงออกของพันธุกรรมการที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์ไลโซไซม์ (C-type lysozyme (lyzc) gene expression) ที่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น  

ผู้วิจัยจึงสรุปเอาไว้ว่าในอาหารเสริม Bacillus cereus และอาหารผสมเชื้อ probiotic ทั้ง 2 ตัว (Bacillus cereus +  Bacillus subtilis) สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มความต้านทานโรคได้ โดยมีผลต่อลักษณะของลำไส้ และจุลินทรีย์ในลำไส้ปลานิลนั่นเอง การศึกษาการนำ probiotic มาใช้ในการเพาะเลี้ยงปลานิล จะช่วยให้สุขภาพปลาแข็งแรงขึ้น และมีแนวโน้มความเสี่ยงในการติดเชื้อลดลง ซึ่งมีผลทำให้ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโดยไม่จำเป็นนะคะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไปค่ะ

 
 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)