ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ReadyPlanet.com
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)

                   

ชื่อบทความ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2) 

คำสำคัญ   สวัสดิภาพสัตว์น้ำ

  เรื่องการวางแผนการขนส่งที่ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้ำ เป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปลาควรให้ความสำคัญนะคะ เนื่องจากการขนส่งที่ดี มีสวสดิภาพจะทำให้ปลาไม่บอบช้ำ ไม่เครียด ซึ่งความเครียด และความบอบช้ำในการขนส่งมีผลต่อสุขภาพของปลาได้ และจะโน้มนำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา และทำให้เกิดความสูญเสียในการเลี้ยงปลาได้ต่อไปค่ะ ครั้งที่ผ่านมาอ่านกันไปแล้วในหัวข้อเรื่องทั่วไปที่เราควรคำนึงถึงในการขนส่ง และการออกแบบ และบำรุงรักษายานพาหนะ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการขนส่ง วันนี้มาดูกันในส่วนของเรื่องการจัดการน้ำ การเตรียมปลาเพื่อการขนส่ง คำแนะนำเฉพาะสายพันธุ์ และเรื่องของแผนการฉุกเฉินค่ะ

การจัดการน้ำ

- ต้องมีการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับชนิดของปลาที่ขนส่ง และวิธีการขนส่ง เช่น ระดับความเข้มข้นของออกซิเจน ระดับ CO2 แอมโมเนีย ความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิและความเค็มของน้ำที่ใช้ในการขนส่ง

- ในบางครั้งถ้าขนส่งไปที่ไกล และใช้ระยะเวลานาน อาจต้องมีอุปกรณ์สำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการขนส่งด้วย

ในส่วนของการเตรียมปลาเพื่อการขนส่งนั้น

- ควรงดอาหารปลาก่อนการขนส่ง โดยคำนึงถึงชนิด พันธุ์ปลา และระยะเวลาที่จะขนส่ง

- พิจารณาสถานะสุขภาพปลา ร่วมกับการจัดการก่อนขนส่ง และประวัติการขนส่งล่าสุด แล้วนำมาประเมินร่วมกับสภาพการขนส่ง ว่าจะสามารถขนส่งปลาได้อย่างไร ที่ทำให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด

- ขนส่งเฉพาะปลาที่ผ่านการประเมินสภาวะสุขภาพแล้วว่าจะสามารถขนส่งได้โดยปลอดภัยและมีสัสดิภาพดีเท่านั้น บอกแบบนี้แล้วอาจสับสนว่าจะพิจารณายังไงว่าปลาสภาพดี ในเบื้องต้นก็จะดูกันที่ว่าปลาต้องไม่มีอาการผิดปกติ หรือมีอาการป่วย ไม่พบการบาดเจ็บทางร่างกายที่สำคัญ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น เปิดปิดแผ่นผิดเหงือกถี่เกินไป หรือว่ายน้ำที่ผิดปกติ การอดอาหารไม่เพียงพอ หรืออดอาหารนานเกินไป ปลาได้รับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อพฤติกรรมหรือสภาวะทางสรีรวิทยาอย่างรวดเร็ว ในช่วงก่อนการขนส่ง เช่น อุณหภูมิที่สูงเกินไป เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ได้รับสารเคมี

นอกจากนี้องค์การสุขภาพสัตว์โลกยังได้ชี้ให้คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของสายพันธุ์ที่อาจมีผลกับสวัสดิภาพในการขนส่งด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการขนส่งควรคำนึงถึงความแตกต่าง และความผันแปรของพฤติกรรมในปลาแต่ละสายพันธุ์ และความต้องการเฉพาะของสายพันธุ์ปลาที่ขนส่ง ขั้นตอนการจัดการที่เคยใช้ได้ผลดีในปลาชนิดหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อปลาอีกชนิดหนึ่งได้

สิ่งสุดท้ายของการวางแผนการขนส่ง คือ แผนการฉุกเฉิน ควรมีแผนฉุกเฉินที่ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของปลาที่สำคัญ ซึ่งสามารถพบได้ในระหว่างการขนส่ง จะต้องมีการระบุขั้นตอนในการจัดการ สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็สามารถดำเนินการจัดการตามที่เคยระบุขั้นตอนไว้สำหรับแนวทางดังกล่าวได้ โดยในแต่ละเหตุการณ์ของแผนฉุกเฉิน ควรระบุการดำเนินการที่ต้องทำและความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประสานงาน และการเก็บบันทึก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานกรณีต้องดำเนินการตามแผนฉุกเฉินค่ะ

จบเรื่องวางแผนการขนส่งไว้เพียงเท่านี้ แต่รอบหน้าคือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการขนส่ง และเรื่องที่ควรทำหลังขนส่งค่ะ อย่าลืมมาตามอ่านกันต่อนะคะ

 
 
 
 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)