ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ReadyPlanet.com
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง

                    

ชื่อบทความ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง

คำสำคัญ   สวัสดิภาพสัตว์น้ำ

  ถึงตอนจบสำหรับบทความซีรีย์ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำแล้ว วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันในส่วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการขนส่ง (Documentation) ว่าควรมีเอกสารข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งถ้ายังจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขนส่งไม่ครบถ้วนก็ยังไม่ควรจะย้ายปลาไปไว้ในภาชนะบรรจุหรือยานพาหนะขนส่งนะคะ นอกเหนือจากเอกสารการขนส่งที่ส่วนราชการกำหนดไว้ว่าจะต้องมีแล้ว ควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่

- บันทึกการขนส่งที่มีข้อมูลของปลาที่ขาย เช่น วันที่ เวลา และสถานที่ขนถ่าย ชนิด ปริมาณปลา

- รายละเอียดของแผนการขนส่ง เช่น เส้นทาง การเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างทาง (ถ้ามี) เวลาที่คาดว่าจะถึงจุดหมาย วันที่ และสถานที่ไปส่ง บันทึกเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทาง และข้อมูลสำหรับติดต่อผู้รับของปลายทาง

โดยควรจัดเตรียมบันทึกการขนส่งนี้ ให้กับผู้ส่งและผู้รับของ และเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการทวนสอบ หรือปรับปรุงวิธีการขนส่งต่อไป

 

การย้ายปลาลงภาชนะบรรจุ ยานพาหนะควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้ปลาบอบช้ำ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ และความเครียดที่จะเกิดขึ้นในปลา โดยควรมีการต้อนปลามารวมกัน ล้อมตาข่าย หรือกระชังก่อนที่จะย้ายไปในภาชนะบรรจุ ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับชนิดและขนาดของปลา เช่น อวน ปั๊ม ท่อและข้อต่อ ไม่มีส่วนแหลมคม หรือส่วนโค้งที่มากเกินไปซึ่งอาจทำอันตรายต่อปลาได้ โดยพิจารณาถึงเรื่องความหนาแน่นของปลาด้วย ไม่ให้มีความหนาแน่นมากเกินไป ต้องมีการรักษาคุณภาพน้ำ ถ้าจะต้องย้ายปลาไปในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีการควรปรับสภาพให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ ในการการขนถ่าย ย้ายปลาควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะอื่น ๆ ของพันธุ์ปลาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสวัสดิภาพของปลา

 

สำหรับการขนส่งปลามีเรื่องที่ควรคำนึงถึงดังนี้

- ระหว่างการขนส่งควรมีการตรวจสอบสถานการณ์ และสวัสดิภาพสัตว์เป็นระยะ

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นระยะเช่นกัน และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด

- พยายามทำให้เกิดความเคลื่อนไหวน้อยที่สุด เพื่อลดความเครียดและการบาดเจ็บ

ในกรณีที่มีปลาป่วยหรือบาดเจ็บ ต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้ หากพิจารณาแล้วว่าจำเป็นจะต้องทำลายปลา จะต้องดำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม

 

การขนถ่ายปลา ณ ปลายทาง ใช้หลักการเดียวกับการการย้ายปลาลงภาชนะบรรจุ ยานพาหนะ โดยควรทำด้วยความรวดเร็วที่สุดหลังเมื่อถึงปลายทาง และต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ปลาบอบช้ำและเป็นอันตราย พิจารณาสภาพแวดล้อม ความจำเป็นในการปรับสภาพปลาก่อนปล่อยลงในแหล่งที่เลี้ยงปลา ถ้าพบปลาป่วยหรือบาดเจ็บร้ายแรงควรแยกอออกมารักษาหรือทำลาย (โดยดำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม)

 

เรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง ผู้ที่รับผิดชอบในการรับปลาควรสังเกตวิธีการขนส่ง การย้ายปลา จดบันทึกและเก็บบันทึกรายละเอียดที่สำคัญ ถ้าพบปลาแสดงอาการผิดปกติ ป่วยหรือบาดเจ็บร้ายแรง ควรแยกอออกมาตรวจ รักษาหรือทำลายอย่างมีมนุษยธรรม นอกจากนี้ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ก็ควรจะนำมาประเมินหาทางแก้ไขป้องกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการขนส่งปลาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)