กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ReadyPlanet.com
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE

                          

ชื่อบทความ  กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE

คำสำคัญ   สุขภาพสัตว์น้ำ สวัสดิภาพสัตว์น้ำ OIE

   จากบทความก่อนหน้าพูดถึงเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของ OIE ครั้งที่ 88 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในรอบล่าสุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์น้ำ

ในการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าทาง OIE เปิดตัวกลยุทธ์ด้านสุขภาพสัตว์น้ำที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะ มีการพูดถึง “กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำทั่วโลก” โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกมากกว่า 182 ประเทศ กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายที่จะปกป้อง คุ้มครองสุขภาพของชีวิตใต้น้ำ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ทุกคนนี่หมายถึงทั้งสัตว์และมนุษย์เลยนะคะ

ส่วนคำว่า “สวัสดิภาพสัตว์” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ อาจใหม่สำหรับผู้อ่านบางท่าน ซึ่งหมอเองก็ได้เขียนบทความในหัวข้อนี้ไปหลายชิ้นแล้วเหมือนกันสามารถตามย้อนไปอ่านกันได้ค่ะ

สืบเนื่องจากบริโภคอาหารทะเล อาหารที่มาจากสัตว์น้ำของมนุษย์มีมากขึ้นกว่าเดิม และปัจจุบันสัตว์น้ำก็จัดเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนหลักของคนหลายพันล้านคนทั่วโลก และยังมีแนวโน้มว่ายังมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะ แต่ปัญหาหนึ่งที่ถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือปัญหาโรคระบาดสัตว์ค่ะ โรคระบาดสัตว์มีผลกระทบต่อการผลิตและทำให้การเติบโตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหยุดชะงักได้ มีผลต่อการผลิตที่มุ่งเป้าหมายว่าเราจะต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้น

การเกิดโรคระบาดใหม่ก็มีแนวโน้มที่พบได้เนื่องจากหลายๆ เหตุผล เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระบวนการปฏิบัติ การผลิตในฟาร์มที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมรอบฟาร์ม หรือการค้าที่มีการควบคุมกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคข้ามพรมแดน ดังนั้น การจัดการสุขภาพของสัตว์น้ำอย่างระมัดระวังจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โรคระบาดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงระบบนิเวศแบบเปิด มีผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆ ในธรรมชาติอีก อาจทำให้เกิดการทำลายความสมดุลของระบบนิเวศได้ เช่น การแพร่กระจายของโรคในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เรียกว่า โรค chytridiomycosis ที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ทำให้เกิดวิกฤตการของการสูญพันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางชนิด ในครั้งนั้นพบว่าเหตุการณ์ระบาดนี้ยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำที่มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังคุกคามแหล่งที่มาของงานและรายได้ของคนเกือบ 60 ล้านคนที่ทำงานในภาคการผลิตสัตว์น้ำ เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปหมดค่ะ

OIE ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เลยมีแนวคิดในเรื่องกลยุทธ์ระดับโลกที่จะให้การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น้ำ โดยมีการเรียกร้องให้สมาชิกมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนของระบบการผลิตสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพสัตว์น้ำและสวัสดิภาพ

ในอีกห้าปีข้างหน้า OIE จะรวบรวมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิก OIE ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพันธมิตร ผู้มีอำนาจด้านนโยบาย และภาคเอกชน เข้ามาประสานงานการดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่พบในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามกลยุทธ์ใหม่ของ OIE โดย OIE จะยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนามาตรฐาน สร้างขีดความสามารถ ประสานงานเรื่องการป้องกันโรค ตรวจหาโรค และแก้ไขปัญหา จากการทำงานร่วมกัน OIE คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับ พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำและสวัสดิภาพสัตว์น้ำทั่วโลกได้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางน้ำที่ยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากมาตรฐานของ OIE แล้วหน่วยงานภาคเอกชนบางแห่งก็กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตที่ทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะคะ ในหลายครั้งที่ได้ยิน เช่น การผลิตพืชแบบยั่งยืน ข้าวยั่งยืน กุ้งยั่งยืน เป็นต้น การที่ฟาร์มมีการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนตามมาตรฐานที่กำหนดก็จะเป็นโอกาสทางด้านการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)