ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ReadyPlanet.com
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2

                      

ชื่อบทความ ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2

คำสำคัญ    ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE

  เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มต่อกันจากคราวที่แล้วกันเลยค่ะ

หลักการทั่วไปของความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำตามที่ OIE กำหนดไว้มีอะไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันว่าความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นชุดของการจัดการและมาตรการทางกายภาพ ซึ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกันจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำภายในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ การวางแผนและการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพภายในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นต้องมีการระบุความเสี่ยงและมาตรการที่พิจารณาแล้วว่ามีคุ้มค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่กำหนดไว้ในแผน แต่ละสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือฟาร์มจะมีมาตรการที่จำเป็นกำหนดเอาไว้แตกต่างกัน (การจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละฟาร์มก็เหมือนกับการตัดเสื้อใส่เองนะคะ เพราะแต่ละฟาร์มมีปัจจัยต่างกัน) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น โอกาสในการพบเชื้อก่อโรค ชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงในฟาร์ม หมวดหมู่ของระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีการเลี้ยง สภาพแวดล้อมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อาจใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่กำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ทาง OIE ก็ได้ให้แนวทางสำหรับพิจารณาหลักการทั่วไปในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. ต้องระบุเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับที่พวกเชื้อก่อโรคที่จะเข้าสู่ฟาร์ม หรือ แพร่กระจายภายในฟาร์ม และหลุดรอดออกจากฟาร์ม โดยการวางแผนความปลอดภัยทางชีวภาพต้องคำนึงถึงประเภทของระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการออกแบบ (design) สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis ) เพื่อระบุและประเมินความรุนแรงของโรคและจะช่วยให้เราแน่ใจว่าแผนจัดการกับความเสี่ยงที่จัดทำไว้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากพอ การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจมีตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ สถานการณ์ของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และความเสี่ยงของโรค

3. ควรมีการประเมินมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงของโรคที่กำหนด โดยพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการ ต้นทุนที่ใช้ในการวางแผนวางมาตรการและระบบ (เช่น งานก่อสร้าง การบำรุงรักษา) และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับด้านการจัดการความเสี่ยงของฟาร์ม

4. ควรมีการบูรณาการแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเสี่ยงเข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานของฟาร์ม และมีการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน

5. ต้องมีการจดบันทึกและมีเอกสารประกอบการทำงานที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้บุคลากร สามารถปฏิบัติและดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิผล

6. ควรมีการกำหนดตารางการทำงานเพื่อการทบทวนและตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นประจำ ต้องให้มีกรณีที่จะต้องตรวจสอบทบทวนแผนงานเป็นการเฉพาะกิจ เช่น กรณีที่พบการระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของฟาร์ม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต

แค่เริ่มต้นหลักการทั่วไปของความปลอดภัยทางชีวภาพก็เริ่มจะเข้าใจยากแล้ว ฉบับนี้ขอพักตรงนี้ก่อน ฉบับหน้าอย่าพลาดต้องมาตามอ่านกันนะคะ Stay Safe and healthy เช่นเดิมค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)