ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ReadyPlanet.com
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7

                          

ชื่อบทความ   ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7

คำสำคัญ      ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE

  หลายๆ ท่านทราบกันดีกว่าในการเลือกใช้อาหารสัตว์น้ำ เราต้องรู้ความต้องการทางโภชนาการของสัตว์แต่ละชนิด แต่ละช่วงอายุและช่วงที่ให้ผลผลิตว่ามีความต้องการทางโภชนาการแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและลักษณะตรงตามชนิด และช่วงชีวิตของสัตว์ได้ การปรับเปลี่ยนอาหารสัตว์ให้กินตรงตามความต้องการทางโภชนาการจะเป็นผลดีต่อสุขภาพสัตว์โดยรวมและทำให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จ การเลือกใช้หัวอาหารสัตว์ หรือ พรีมิกซ์ ก็เช่นกันควรเลือกใช้ตรงตามชนิดและอายุสัตว์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเลือกใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามหลักโภชนาการจะทำให้ได้ผลผลิตดีและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าอาหารสัตว์ หรือ Feed เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคในฟาร์มหรือสถานประกอบการสัตว์น้ำได้เช่นเดียวกับเรื่องของสัตว์น้ำ ของเสียจากสัตว์น้ำ และน้ำที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

อาหารสัตว์อาจเป็นช่องทางในการแพร่เชื้อสู่สัตว์น้ำได้เช่นกัน โดยอาหารสัตว์ที่ผลิตจากสัตว์น้ำที่ติดเชื้ออาจพบเชื้อก่อโรค (โดยมากเป็นอาหารสด) ได้ หรือมีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในระหว่างการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ การขนส่ง การเก็บรักษา หรือการแปรรูป นอกจากนี้ หากมีการจัดการด้านสุขอนามัยที่ไม่ดี (Poor hygiene) อาจนำไปสู่การปนเปื้อนระหว่างการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา และการใช้อาหารสัตว์ ได้เช่นกัน

ในระบบการผลิตแบบปิด (closed production systems) หรือแบบกึ่งปิด (semi-closed production system) เราสามารถดำเนินการจัดการควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต่างจากระบบการผลิตแบบกึ่งเปิด (semi-open production systems) ที่จะควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำได้ยากกว่า ซึ่งกรณีที่เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งเปิดนั้น สัตว์น้ำสามารถกินอาหารจากสิ่งแวดล้อมได้ เช่น หอยที่ปนอยู่ในแหล่งน้ำที่เลี้ยง หรือลูกปลาเล็กๆ อื่น ที่หลุดเข้ามาในกระชังที่เลี้ยงปลา

ควรมีการประเมินความเสี่ยงของการแพร่เชื้อก่อโรคผ่านทางอาหารสัตว์น้ำ และมีการจัดการโดยคำนึงถึงมาตรการลดผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมาตรการลดผลกระทบจากอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ำที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้ค่ะ

1. อาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบ: อาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบได้ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำลายเชื้อก่อโรคได้ เช่น การให้ความร้อนที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อก่อโรค

2. แหล่งที่มาของอาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบ: อาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อก่อโรคที่กังวล หรือได้รับการทดสอบยืนยันให้มั่นใจแล้วว่าไม่มีเชื้อก่อโรค เช่น ใช้อาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบจากประเทศ หรือเขตที่ปลอดจากเชื้อก่อโรค

3. การผลิตอาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบ: อาหารสัตว์น้ำและวัตถุดิบต้องผ่านกรรมวิธี การผลิต การจัดเก็บ การขนส่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสารก่อโรค ก่อนนำไปให้สัตว์น้ำกิน

วันนี้ขอจบบทความลงเท่านี้ก่อนนะคะ รอบหน้าจะเป็นเส้นทางไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคในฟาร์มหรือสถานประกอบการสัตว์น้ำมาติดตามกันต่อไปค่ะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)