การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
ReadyPlanet.com
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง

                              

ชื่อบทความ   การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง

คำสำคัญ      ประมงยั่งยืน

  จากบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกระแสความต้องการประมงยั่งยืน ถ้าลองมาคิดกันเล่นเล่นว่าในอีก 10 ปี 20 ปี ข้างหน้าโลกเรา หรือแม้แต่ประเทศไทยเองจะสามารถผลิตอาหารและสินค้าประมงมากพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของโลก เมื่อเรามาลองดูสถิติตัวเลขการประมงในระดับโลกจะเห็นว่าปริมาณสัตว์น้ำที่บริโภคในโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ยังคงมีการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติอยู่ ซึ่งการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติหากไม่ได้มีการควบคุมดูแลให้เหมาะสม เช่น ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ ไม่จับปูที่มีไข่ติดท้อง เป็นต้น อาจทำให้ทรัพยากรของโลกหายไปได้ เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลหรือปล่อยให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆ กับการที่เราได้ยินเรื่องความยั่งยืน หรือ sustainability นั่นเอง คำนี้มีการใช้บ่อยขึ้นมากๆ ในหลายๆ วงการทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่วงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความยั่งยืนคืออะไร ??

ความยั่งยืนก็คือการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้และปล่อยให้ทรัพยากรนั้นได้ดำรงอยู่และฟื้นฟูสร้างตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อที่ทรัพยากรจะได้ไม่หมดไป ทรัพยากรเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของมนุษย์เรา แต่ถ้าเราใช้ทรัพยากรจนหมดโดยไม่ปล่อยให้ฟื้นฟูขึ้นมาสุดท้ายเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เราควรต้องพยายามทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดสมดุล สมดุลที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และการดำรงอยู่ของทรัพยากรด้วย การจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ในการทำการประมงทั่วโลกยังคงพบมีอัตราการจับปลาจากธรรมชาติอยู่ประมาณ 90 ล้านตัน ตัวเลขที่น่าตกใจนี้บ่งบอกว่าอีกไม่นานสัตว์ทะเลส่วนใหญ่อาจหายไปอย่างรวดเร็วถ้าขาดการควบคุมดูแลที่ดี จำนวนปลาเริ่มน้อยลงและปลาแต่ละตัวไม่มีเวลามากพอที่จะโตเต็มที่และขยายพันธุ์ได้ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบันนี้ ปริมาณปลาทะเลส่วนใหญ่ที่ขายในตลาด จะนับว่าเป็นการจับปลาในธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบการประมงที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความมั่นคงทางทรัพยากรอาหารต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ถ้าผู้อ่านจำได้หมอเคยลงรายละเอียดในเรื่องของปลาทะเลกับไมโครพลาสติกให้อ่านกันไปแล้ว ระบบนิเวศทางทะเลที่ถูกทำลาย มักจะพบข่าวว่าเจอสัตว์ทะเลมีพลาสติกหรือไมโครพลาสติกในท้อง ซึ่งปัจจุบันสัตว์ในทะเล ซึ่งรวมทั้งสัตว์น้ำที่เรากิน ก็ยังคงใช้ชีวิตในทะเลและกินพลาสติกนั้นอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้นักวิชาการหลายให้ชื่อเล่นกับมหาสมุทร ว่าเป็น แกงถ้วยใหญ่ที่มีแต่พลาสติก

ทางเลือกที่สำคัญสำหรับการลดและแก้ปัญหานี้ คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับการเลี้ยงปลานิลนั้นมีส่วนอย่างมากในกระบวนการแก้ปัญหา ปลานิลเป็นปลาที่บริโภคกันมากที่สุดเป็นอันดับสอง และผลผลิตของปลานิลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหนึ่งในปลาที่สำคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีปริมาณการผลิตในโลกมากกว่า 1.5 ล้านเมตริกตันต่อปี ปลานิลเป็นปลาที่สามารถการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะต่างๆ นอกจากนี้ การบริโภคปลายังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่อุดมไปด้วยโภชนาการสำคัญของประชากรโลกที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปลานิลที่เลี้ยงในฟาร์มนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์แล้ว ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่สัตว์น้ำในทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับประเทศไทยเองนั้น เราต้องลองหันกลับมาย้อนดูวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ ว่าได้มีการปฏิบัติที่ช่วยสนันสนุนเรื่องของความยั่งยืนสำหรับการผลิตสัตว์น้ำและการประมงอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกนะคะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)