ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
ReadyPlanet.com
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9

                               

ชื่อบทความ   ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9

คำสำคัญ      ความปลอดภัยทางชีวภาพ สถานประกอบการสัตว์น้ำ OIE

  ใกล้จบแล้วสำหรับบทความซีรีย์ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE วันนี้เรามาดูเรื่องการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity plan development กันค่ะ

จุดประสงค์ของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพก็มีเอาไว้เพื่อลดความเสี่ยงขอเชื้อก่อโรคที่จะเข้ามาในฟาร์มหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหากเชื้อก่อโรคเข้ามา จะลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคเพิ่มเติมภายในฟารมหรือการหลุดรอดของเชื้อก่อโรคออกจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องจัดทำเป็นเอกสารที่ระบุเส้นทางการรับและแพร่กระจายเชื้อก่อโรค และผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี ซึ่งรวมถึงการระบุอันตราย การคาดคะเนความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง การติดตามและทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ กระบวนการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสมกับข้อกำหนดของระบบการผลิต ความซับซ้อนของความเสี่ยงต่อโรค และความพร้อมของข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ โดย OIE ได้แนะนำให้พิจารณาและจัดทำเอกสารในหัวข้อและเนื้อหา ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ ขอบข่าย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึงแผนผังของสถานประกอบการ อาคารและหน่วยการผลิต (รวมถึงการจัดการที่เกี่ยวกับแผนผังของส่วนที่ที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เมื่อเกิดปัญหาการติดเชื้อในฟาร์ม โครงสร้าง และการแยกรักษาสัตว์หรือกักกัน) การขนถ่ายสัตว์น้ำ การจัดเก็บอาหารสัตว์ การจัดเก็บของเสียจากสัตว์น้ำ บริเวณต้อนรับ จุดเชื่อมต่อระหว่างบริเวณต่างๆ และแผนที่ที่แสดงจุดสำคัญที่มีการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และของเสียจากสัตว์น้ำ น้ำ และอาหารสัตว์

3. เส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับการที่เชื้อก่อโรคเข้ามาสู่ฟาร์ม การแพร่กระจายของเชื้อภายในฟาร์ม หรือการหลุดรอดของเชื้อก่อโรคออกจากสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งการระบุอันตรายจากโรคที่สำคัญต่อสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นๆ

5. การกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

6. การกำหนดขั้นตอนฉุกเฉินในกรณีที่ความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดำเนินการอยู่เกิดล้มเหลวขึ้นมา ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดในกระบวนการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น และมาตรการฉุกเฉินในการกำจัดเชื้อก่อโรค เช่น การทำลายสัตว์น้ำ และการฆ่าเชื้อในฟาร์มหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7. ขั้นตอนการสื่อสารกับภายในและภายนอกฟาร์มหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับการติดต่อ เช่น บุคลากร นักวิชาการประมง หรือสัตวแพทย์ และหน่วยงานผู้มีอำนาจ

8. กำหนดการติดตามและตรวจสอบ (monitoring and audit schedule)

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance evaluation)

10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (standard operating procedures) ที่จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบที่กำหนด ที่มีความสอดคล้องกับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ขั้นตอนฉุกเฉิน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ

เนื้อหาที่กล่าวมาทั้ง 10 ข้อ เป็นสิ่งที่ต้องระบุเป็นเอกสารเรื่องการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity plan development เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ ตามและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ปฏิบัติงานนะคะ สำหรับองค์ประกอบสำคัญของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพจะกล่าวถึงในบทความสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)