ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
ReadyPlanet.com
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป

                                   

ชื่อบทความ   ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป

คำสำคัญ      ผลกระทบ Covid19 ตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์

 จนถึงปัจจุบันนี้ชาวโลกอยู่ต่อสู้กับโรค Covid19 มาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว สถานการณ์ต่างๆ ระหว่างช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหลายคนเปลี่ยนไป สำหรับอุตสากรรมการเลี้ยงปลาทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากโรคนี้เหมือนกันนะคะ วันนี้เราจะมาดูผลกระทบของโรค Covid19 ต่อตลาดขายปลาเทอร์บอตของสหภาพยุโรปกันค่ะ

ปลาเทอร์บอตเป็นปลาที่สามารถจับได้จากธรรมชาติและเลี้ยงในฟาร์ม พบปลาเทอร์บอตได้จากมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาเทอร์บอตเริ่มขึ้นเมื่อปี 1970 ในสกอตแลนด์ ฝรั่งเศส และสเปน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ช้าในด้านการผลิต จากนั้นมีการนำปลาเทอร์บอตไปเลี้ยงในชิลีและจีน ซึ่งมีการพัฒนาการเลี้ยงไปมาจน ปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศจัดเป็นประเทศผู้นำการผลิตของโลกมากถึง 85% ของปริมาณทั้งหมด

เดือนมีนาคม 2565 European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (EUMOFA) ได้เผยแพร่เนื้อหาของการศึกษาผลกระทบของโรค Covid19 ต่อตลาดขายปลาเทอร์บอตของสหภาพยุโรป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบภาพรวมของห่วงโซ่คุณค่าของปลาเทอร์บอตที่เลี้ยงในฟาร์มและตลาดคาเวียร์ และจัดทำสถานะสำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและระหว่างการระบาดของ Covid19 การศึกษานี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาด วิธีการจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศที่ผลิตปลาทูน่าและปลาสเตอร์เจียนที่เลี้ยงในฟาร์ม นักวิจัยได้สำรวจพบว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของ Covid19 ในหลายเมือง ส่งผลกระทบต่อตลาดขายปลาเทอร์บอตและคาเวียร์อยู่มาก

ปี 2020 พบว่ามีปริมาณการส่งออกปลาเทอร์บอตจากสหภาพยุโรปสม่ำเสมอ โดยในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในเดือนมีนาคมและเมษายน 2020 มีปริมาณการขายลดลงอย่างชัดเจนโดยเป็นผลกระทบจากภาวะการระบาดของโรค แต่ในช่วงหน้าร้อนและคริสต์มาสปริมาณการขายพุ่งขึ้นสูงมาชดเชยกัน สำหรับการส่งออกและนำเข้าคาเวียร์ของสหภาพยุโรปมีปริมาณที่ลดลงในปี 2020 โดยลดลงอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2020 เช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านการขนส่งและความต้องการที่ลดลงอย่างชัดเจน แต่ในช่วงคริสต์มาสทำให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นมาจนใกล้ถึงระดับก่อนเกิดโรคระบาด

ในประเทศสเปนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตปลาเทอร์บอตที่เลี้ยงในฟาร์มรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด เนื่องจากวัฏจักรการเติบโตของปลาเทอร์บอตที่เลี้ยงในฟาร์มเป็นไปตามกำหนดเวลา มีการตั้งโปรแกรมการเลี้ยงให้ตรงกับฤดูกาลที่มีความต้องการบริโภค

สูงสุด คือ ช่วงฤดูร้อนและคริสต์มาส ซึ่งสภาวะที่มีผลกระทบของโรคระบาดต่อการค้าจะพบมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่าปริมาณการผลิตของสเปนลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2019 สำหรับในประเทศฝรั่งเศส บริษัทผู้ผลิตปลาเทอร์บอตชั้นนำ ฟาร์มปลาเทอร์บอตต้องระงับการผลิตชั่วคราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เนื่องจากมีปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นผลกระทบจากจากการระบาดของโรค

 

ก่อนการระบาดของโรค ปริมาณการขายส่วนใหญ่ทั้งปลาเทอร์บอตและคาเวียร์มีการขายให้กับกลุ่มธุรกิจการโรงแรม และตลาดระดับพรีเมีย เนื่องจากภาคส่วนที่ขายได้ ได้รับผลกระทบจากมาตรการในช่วงล็อกดาวน์หรือประสบปัญหาด้านการขนส่ง ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ของสเปนต้องปรับตัวมาทำการขายแบบขายปลีกเกือบทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่เดือน

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลการส่งออกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าผู้ผลิตปลาเทอร์บอตและคาเวียร์จำนวนมากได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในช่วงที่มีการระบาด โดยค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำตลาดและขายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตปลาเทอร์บอตบางส่วนเปลี่ยนจากการขายปลาเทอร์บอตสด/สดไปเป็นปลาเทอร์บอตแช่แข็งและบรรจุสำเร็จ ในขณะที่ผู้ผลิตคาเวียร์ดึงดูดผู้บริโภคในประเทศให้ซื้อคาเวียร์ที่ผลิตในประเทศและมุ่งเน้นไปที่การขายออนไลน์มากขึ้น

งานวิจัยทที่วิเคราะห์ตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป และการจัดการท่ามกลางการระบาดของโรค บางส่วนก็มีการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับหลายๆ อุตสาหกรรมในประเทศไทยเหมือนกัน โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนคือการค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการขายแบบออนไลน์มีมากขึ้นจริงๆ ค่ะ

ที่มา

- https://thefishsite.com/articles/how-has-covid-19-impacted-europes-turbot-market

- https://www.eumofa.eu/documents/20178/432372/COVID19+Impacts+on+farmed+species.pdf/733c4baf-39d1-e1a8-e0eb-86590070142b

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)