จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา

                                    

ชื่อบทความ   จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา

คำสำคัญ      จุลินทรีย์ ลำไส้ปลา

ที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ปลามาเป็นเวลานานหลายทศวรรษนะคะ เรื่องนี้มีการศึกษาต่อยอดไปเรื่อยๆ และเมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบโดยบังเอิญระหว่างการทดลองล่าสุดในนอร์เวย์

โดยนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยให้อาหารปลาแซลมอนที่เลี้ยงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพของอาหาร เช่น การใช้อาหาร อัตราการเจริญเติบโต และค่าเกี่ยวกับแบคทีเรียในลำไส้ โดยใช้วิธีการถอดลำดับพันธุกรรม (DNA sequencing) เข้ามาร่วมด้วย

ในระหว่างการทดลองทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับแบคทีเรียที่พบในลำไส้ของปลาแซลมอน เลยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม แล้วก็พบว่าวิธีถอดลำดับพันธุกรรม DNA sequencing ที่ใช้อยู่นั้นมีข้อจำกัดบางอย่าง

โดยทีมวิจัยสรุปเอาไว้ว่าสิ่งที่พบจากการถอดลำดับพันธุกรรมจากเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ อาจกลายเป็นว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นแบคทีเรียที่ตายแล้วที่ติดมากับอาหารปลาก็เป็นได้

นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพปลาและนักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เห็นว่าปกติแล้วโดยทั่วไปในงานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ปลาทั้งในนอร์เวย์หรือในระดับสากล จะไม่มีการนำอาหารที่ให้ปลามาวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วย โดยจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลาเช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบอาหาร 15 ชนิดจากการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสารวิชาการ Nature เรื่อง Feed microbiome: confounding factor at affecting fish gut microbiome Studies ทีมวิจัยเห็นว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมเชิงลึกพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีแบคทีเรียเป็นพันตัวในตัวอย่าง และตั้งข้อสังเกตได้ว่าลำไส้ของปลามีความคล้ายคลึงกับลำไส้ของสัตว์อื่นๆ ซึ่งมีกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่ซับซ้อนในลำไส้ ดังนั้น หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าจะจุลินทรีย์บางตัวที่มีบทบาทสำคัญจะเป็นจุลินทรีย์ที่ติดมากับอาหารสัตว์

ทั้งนี้ ลำไส้ของปลาเหมือนมีกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่วัตถุดิบในอาหารปลามีสารอาหารมากมายที่จุลินทรีย์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าจุลินทรีย์นั้นจะตายระหว่างกระบวนการผลิต แต่ DNA ของจุลินทรีย์ยังคงอยู่และสามารถติดไปกับอาหารและเข้าไปในลำไส้ของปลาได้ เช่น แบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากพืช

ดังนั้น จากข้อสรุปข้างต้นก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ของปลาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการเพิ่มเติมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากพืช ตรวจสอบการ

จัดลำดับ DNA จากลำไส้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ใช้ หรือจัดลำดับ RNA ของจุลินทรีย์เพื่อระบุและบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์ อาจเพิ่มวิธีการการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อแยกจุลินทรีย์เหล่านี้ออก

ทีมนักวิจัยยังคงให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ แต่ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เพื่อให้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นและแตกต่างไปจากงานวิจัยที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ งานนี้ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่สามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนาอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำได้ในอนาคตค่ะ

ที่มา

https://www.nature.com/articles/s43705-022-00096-6

https://thefishsite.com/articles/research-sheds-new-light-on-the-microbiota-of-farmed-fish

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)