Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
ReadyPlanet.com
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2

                                       

ชื่อบทความ   Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2

คำสำคัญ      Black soldier fly โปรตีนย่อย อาหารสัตว์น้ำ

หลังจากได้อาหารผสม Black soldier fly แล้วก็ลองเอามาทดสอบโดยนำมาใช้เลี้ยงปลาดูนะคะว่าจะพบผลอะไรบ้าง

บริษัทอะโกรนูทริสได้ทดลองนำอาหารนี้ไปใช้เลี้ยงปลากะพงขาว (Dicentrarchus labrax) และปลาเรนโบว์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss) ในการเลี้ยงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอาหาร จะมีการแทนที่อาหารที่ให้ปกติด้วยอาหารผสม Black soldier fly เป็นสัดส่วนแตกต่างกันไป

ผลการศึกษาพบว่าทั้งปลากะพงขาวและปลาเรนโบว์เทราต์สามารถย่อยอาหารผสม Black soldier fly ได้ดีและได้รับโปรตีน ไขมัน และพลังงานสูง ในรายงานสรุปก็ได้ระบุย้ำไว้ว่าอาหารผสม Black soldier fly เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยได้สูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็น ไขมัน ฟอสฟอรัส และพลังงานสำหรับปลากะพงขาว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การย่อยที่ดีเช่นเดียวกับที่พบในปลาป่น

อาหารผสม Black soldier fly มีความโดดเด่นน่าสนใจ เนื่องจากพบว่ามีโปรตีนมากกว่า 62 เปอร์เซ็นต์และไขมันที่ย่อยได้สูง 11 เปอร์เซ็นต์ ดึงดูดให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาที่ต้องการลดการใช้ปลาป่นในอาหาร (ลดการนำทรัพยากรทางทะเลมาใช้) หันมาให้ความสนใจใช้ Black soldier fly ทดแทนมากขึ้น จึงเป็นโอกาสและทางเลือกในการใช้อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบเพิ่มเติมอีกในปลาแอตแลนติกแซลมอน และให้ผลที่สนับสนุนการศึกษาก่อนหน้า ว่าอาหารผสม Black soldier fly มีความน่ากิน ไม่ทำให้ปลาเสียความอยากอาหาร และสามารถแทนที่ปลาป่นได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในอาหารปลาแซลมอนอีกด้วย

ในเรื่องของการผลิตอาหารผสม Black soldier fly ทางบริษัทอะโกรนูทริสได้ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทำฟาร์มแมลง Black soldier fly สำหรับใช้ทำเป็นอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการทำงานบนพื้นฐานของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการตั้งฟาร์มและโรงงานเพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อให้มี byproduct จำนวนมากพอที่จะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบใช้เลี้ยงตัวอ่อนแมลงของ Black soldier fly หรือ larvae ได้

นอกเหนือจากผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานี้ บริษัทยังมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนจากการมุ่งเน้นเรื่อง วัตถุประสงค์ พลวัตของมนุษย์ (human dynamics) และผลกระทบต่อระบบนิเวศ บริษัทต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยตั้งเป้าในการเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดความยั่งยืน และช่วยแก้ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำได้

จากที่เล่ามาวันนี้จะเห็นว่ามีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของโปรตีนทางเลือก และวิธีการทำงานที่สอดรับกับสภาพของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะ ซึ่งหากมีการนำมาปรับใช้กับระบบการผลิตในฟาร์มของตัวเองได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เหมือนกันค่ะ

 

ที่มา https://aquafeed.co.uk/entrada/black-soldier-fly-meal-a-highly-digestible-protein-source-for-aquafeeds-22611

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)