ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
ReadyPlanet.com
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย

                                             

ชื่อบทความ   ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย

คำสำคัญ       พยาธิตืด แบคทีเรีย

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ จากบทความก่อนหน้านี้หลายๆ เรื่องที่ผ่านมา หมอเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพอทราบกันดีแล้วว่า จุลชีพหรือแบคทีเรียในทางเดินอาหารของปลานั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมของตัวปลา ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความทนทานต่อการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะการรับเชื้อผ่านระบบทางเดินอาหาร

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยจากประเทศนอร์เวย์ได้มีการค้นพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ระหว่างการมีอยู่ร่วมกันของพยาธิตืดในทางเดินอาหารของปลาแซลมอนกับแบคทีเรียก่อโรคค่ะ โดยนักวิจัยได้ค้นพบว่าพยาธิตืดนั้นมีความสามารถในการสร้างสังคมจุลชีพเป็นของตัวเอง ซึ่งนักวิจัยพบว่า ตัวพยาธิตืดนั้นมักจะมีการอยู่ร่วมกัน กับแบคทีเรียชนิดเดิม ๆ ซึ่งเป็นสายพันธุ์หรือ strain จำเพาะ เช่น เมื่อมีการพบ Mycoplasma ก็จะพบเป็น Mycoplasma strain เดิม ๆ ที่พบในกรณีมีพยาธิตืดในลำไส้ปลา แต่จะไม่พบ strain ดังกล่าวในปลาอื่นที่ไม่มีพยาธิตืด จึงเป็นไปได้ว่าตัวพยาธิเองมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางให้แบคทีเรียชนิดนั้นๆ สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันในทางเดินอาหารปลาได้ หรือในอีกแง่ คือพยาธิตืดจำเป็นต้องอาศัยแบคทีเรียชนิดต่างๆ เหล่านั้น เป็นตัวช่วยในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดในระบบทางเดินอาหารของปลา จึงมีการดำรงอยู่ที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันบางอย่าง จนเกิดเป็นสังคมจุลชีพขึ้นมา

โดยทั่วไปการมีอยู่ของปรสิตในตัวปลานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพปลาอยู่แล้ว การค้นพบความสัมพันธ์ของพยาธิตืดกับแบคทีเรียก่อโรคจึงมีความน่าสนใจในแง่ของการจัดการควบคุมจุลชีพก่อโรคเหล่านี้ โดยหากเราสามารถค้นพบปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของปรสิตที่แบคทีเรียเป็นผู้สร้าง หรือปัจจัยการก่อโรคของแบคทีเรียที่มีปรสิตเป็นตัวช่วยส่งเสริม การควบคุมกำจัดปัจจัยเหล่านั้น ย่อมส่งผลดีในการกำจัดปรสิตและแบคทีเรียดังกล่าว รวมถึงเป็นการสร้างเสริมจุลชีพทางเดินอาหารที่ดีให้แก่ตัวปลา หรือหากในอนาคตนักวิจัยสามารถค้นพบปัจจัยดังกล่าวได้จริง เราอาจมีตัวช่วยหรือเครื่องมือใหม่ในการนำมาใช้ต้านพยาธิหรือแบคทีเรีย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านปรสิต หรือยาปฏิชีวนะในการควบคุมการเกิดโรคในตัวปลาก็เป็นได้

แม้การศึกษาที่เขียนให้อ่านนี้จะยังเป็นเพียงแค่การค้นพบเบื้องต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ชี้ให้เราเห็นได้ว่า ระบบนิเวศน์จุลชีพในทางเดินอาหารของปลาหรือ gut microbiome มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของตัวปลาอย่างมาก การสร้างเสริมให้ปลามีจุลชีพที่ดีในระบบทางเดินอาหาร ยังคงมีประโยชน์ และคุ้มค่าที่จะทำการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เราชาวฟาร์มในการนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไปค่ะ

 

ที่มา: https://thefishsite.com/articles/researchers-take-the-russian-doll-approach-to-salmon-parasites

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)