การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
ReadyPlanet.com
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)

                                               

ชื่อบทความ   การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)

คำสำคัญ       การใช้ยาต้านจุลชีพ สมเหตุผล สัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก

เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาต่อกันเลยค่ะ ว่าองค์การสุขภาพสัตว์โลกกำหนดให้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสัตว์ ตัวแทนจำหน่ายยาทั้งปลีก-ส่ง และผู้ประกอบการด้านสัตว์น้ำต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสัตว์ (veterinary pharmaceutical industry) ต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลยังไงบ้าง

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาต้านจุลชีพต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพและมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดนอุตสาหกรรมยาสัตว์ต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งช่วงก่อนและหลังการขาย ซึ่งรวมถึงการผลิต การขาย การนำเข้า การติดฉลาก การโฆษณา และการดูแลทางด้านเภสัช

- ต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินปริมาณของยาต้านจุลชีพที่วางขายตลาดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแนะนำให้โฆษณายาต้านจุลชีพโดยตรงต่อผู้ผลิตสัตว์น้ำ

ตัวแทนจำหน่ายยาทั้งปลีก (retail distributors) และส่ง (wholesale) ต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลยังไงบ้าง

- ผู้แทนจำหน่ายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการขายยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ต้องแน่ใจว่าในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งหมดมีข้อมูลสำหรับการใช้ยาและการกำจัดยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม และควรมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและกำจัดผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตยาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผู้ผลิตสัตว์น้ำหรือเจ้าของฟาร์ม ต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลยังไงบ้าง

- ผู้ผลิตสัตว์น้ำหรือเจ้าของฟาร์มควรดำเนินการตามโปรแกรมดูแลด้านสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์น้ำและความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) มีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเพาะเลี้ยงอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสภาวะทางสุขภาพของสัตว์น้ำผ่านโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ การเลี้ยง อาหาร การฉีดวัคซีน การจัดการคุณภาพน้ำที่ดี

- ควรใช้ยาต้านจุลชีพตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยารักษาสัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการใช้ยา ขนาดยา และระยะเวลาในการหยุดใช้ยา

- มีการจัดเก็บ จัดการ และกำจัดยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

- มีการเก็บบันทึกการใช้ยาต้านจุลชีพ การทดสอบความไวรับของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ และจัดทำบันทึกให้กับสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ยาต้านจุลชีพ

- ผู้ผลิตสัตว์น้ำหรือเจ้าของฟาร์มควรแจ้งสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ในกรณีที่พบการเกิดโรคซ้ำและพบว่ายาที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค

เล่าเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้ยาต้านจุลชีพเกือบครบแล้ว เหลือคนที่มีหน้าที่สำคัญอีก 1 คือ สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ นั่นเอง จะมีรายละเอียดยังไง รอบหน้ามาพบกันอีกค่ะ

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)