ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
ReadyPlanet.com
ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

                                                  

ชื่อบทความ   ปลาเสมือนจริงทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

คำสำคัญ       ปลาเสมือนจริง แบบจำลองคอมพิวเตอร์ สัตว์ทดลอง

ในยุคโควิด new normal หรือ next normal มีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่หลายๆ คนน่าจะคุ้นชินกันในช่วงนี้นอกเหนือจากการสั่งอาหารผ่าน application แล้ว ก็น่าจะเป็นการประชุม อบรม สัมมนาออนไลน์ หรือ virtual meeting/training/conference นะคะ เรื่อง virtual หรือสิ่งเสมือนจริงนี้ก็มีการศึกษาในวงการด้านการวิจัยทดลองที่ต้องมีการใช้สัตว์ทดลองเช่นกัน

หนึ่งปีก่อนหน้านี้สถาบันวาริชศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิส หรือ Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG) ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางน้ำ และมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความยั่งยืนกับหน่วยงานด้านน้ำ ได้พัฒนาเซลล์จากเหงือกปลาเรนโบว์เทราต์ ชื่อ rainbow trout gill cells (RTgill-W1) เอาไว้ใช้สำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาด้านพิษวิทยาของสารเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัยเลือกใช้เนื้อเยื่อเหงือกในการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าเหงือกปลาจะเป็นอวัยวะแรกที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมีในน้ำได้เร็วที่สุด และเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่สัมผัสสารมากที่สุด การสังเกตความเสียหายของเซลล์เหงือกจากสารเคมีจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการณ์ได้ว่าสารเคมีนั้นจะส่งผลต่อปลาที่มีชีวิตอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการศึกษาที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อปลา นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิจารณาอวัยวะสำคัญอื่นๆ ร่วมได้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากการดูความเสียหายที่เซลล์เหงือกอย่างเดียว เมื่อเร็วๆนี้ ทาง EAWAG ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยที่มุ่งเป้าไปที่การหาทางเลือกที่ทดแทนการทดลองในสัตว์ เพื่อลดการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย มีการคิดค้นปลาเสมือนจริงที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งจะทำให้สามารถมองภาพรวมที่สมบูรณ์ของการทดสอบทางพิษวิทยาได้ โครงการศึกษาวิจัยนี้คาดว่าจะใช้เวลา 4 ปี และมีเป้าหมายที่จะแทนที่ปลาที่เป็นสัตว์ทดลอง ด้วยการทดสอบในหลอดทดลองและแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดการอนุมัติขึ้นทะเบียนสารเคมีต่อไปในอนาคต

สำหรับการทดสอบในหลอดทดลองจะทดสอบความเป็นพิษในเซลล์ปลาที่เพาะในห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบที่ลำไส้ เซลล์ประสาทของปลาเรนโบว์เทราต์ เซลล์เหล่านี้สามารถใช้ศึกษาได้ว่าสารเคมีบางชนิดมีพิษต่อปลาอย่างไร จากนั้นข้อมูลจากการทดสอบในหลอดทดลองที่เกิดขึ้นในเซลล์จากอวัยวะสำคัญๆ ทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่แบบจำลองคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็น “ปลาเสมือนจริง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ควรต้องมีการศึกษา และกำหนดกฎระเบียบที่ยอมให้ใช้ปลาเสมือนจริงแทนการทดลองกับปลาที่มีชีวิตได้ เนื่องจากผล

จากการทดสอบจะกำหนดว่าสารใหม่ที่คิดค้นขึ้นจะสามารถขึ้นทะเบียนและวางขายในท้องตลาดได้หรือไม่ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนรับรองสารเคมีชนิดใหม่

ท่านผู้อ่านคิดเหมือนกันหรือไม่ว่าอ่านข่าวนี้แล้วเหมือนกับว่าเรากำลังดูหนังไซไฟเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่มีการคิดค้นเซลล์สำหรับทดลองแทนสัตว์จริงๆ วงการวิทยาศาสตร์ต้องคิดค้นพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะสนับสนุนให้มนุษย์เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาการผลิตและปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรขึ้นเรื่อยๆ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยค่ะ

ถ้าหากผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ https://www.myscience.ch/en/news/2022/virtual_fish_instead_of_animal_testing-2022-eawag?utm_source=news&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=RSS-News

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเมย์)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)   
Farm story

วิตามินซีคนทานได้ ปลากินดี
งานวิจัย ขิง กับ ยากำจัดวัชพืช
โปรไบโอติกแบบ multi-species
ขมิ้นชันในอาหารปลานิล
อาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้สมุนไพรเป็นยาสลบกับปลาเรนโบว์เทราต์
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (3/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (2/3)
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์น้ำโดยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (1/3)
ความสัมพันธ์ของพยาธิตืดในปลากับแบคทีเรียตัวร้าย
โปรตีนจากเคยและการเลี้ยงกุ้ง
Nutraceuticals และการรักษาโรค AGD ในปลาแซลมอน
การป้องกันดีกว่าการรักษา วัคซีนคุณภาพ หยุดการระบาดของโรคสัตว์
nanobubbles และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
nanobubbles
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #2
Black soldier fly แหล่งโปรตีนย่อยง่ายในอาหารสัตว์น้ำ #1
ยีสต์ทำขนมปังกับโปรไบโอติก
จุลินทรีย์ในลำไส้ปลา
ผลกระทบของ Covid19 ต่อตลาดปลาเทอร์บอตและคาเวียร์ของสหภาพยุโรป
โปรตีนทางเลือกกับปัญหาโรค EMS ในการเลี้ยงกุ้ง
"แมลงกับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง"
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #10
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #9
การสนับสนุนความยั่งยืนในการประมง
กระแสความต้องการประมงยั่งยืน โอกาสและความท้าทายสำหรับปลานิล
African swine fever
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #8
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #7
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #6
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #5
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #4
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #3
พืชสมุนไพรกับสุขภาพปลา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #2
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE #1
ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการสัตว์น้ำของ OIE
ปลาแซลมอน ในอาร์เจนตินา
โปรตีนทางเลือก
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสวัสดิภาพสัตว์น้ำของ OIE
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของ OIE
อาหารในโลกอนาคต
โปรไบโอติก Bacillus pumilus กับวิบริโอ
probiotic กับสารสกัดอินทผลัม
การยึดเกาะของโปรไบโอติก
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่งและเรื่องที่ควรทำหลังขนส่ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การวางแผนการขนส่ง (1)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (2)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์น้ำ: การขนส่ง (1)
“อาหารปลอดภัย” “สิ่งแวดล้อม” “สวัสดิภาพสัตว์” กับการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)