ปลาใหญ่ (Large size)
ReadyPlanet.com
ปลาใหญ่ (Large size) article

ปลาใหญ่  150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 และ 20 ตัวโล

เป็นกลุ่มปลาที่ตอบสนองความต้องการเร่งรอบการเลี้ยงเนื่องจากปลากลุ่มนี้มีอัตรารอดสูงทำให้บริหารจัดการได้ง่าย สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการเลี้ยงและปริมาณผลผลิตได้ ปลากลุ่มเหมาะสำหรับการเลี้ยงในรูปแบบบ่อดินและกระชัง มีนำหนักตั้งแต่ 6 – 50 กรัม/ตัว

 

Large size

150, 100, 80, 60, 50, 40, 30 and 20 piece/kg.

This fish is suitable for customer who needs to raise fish in a  shorter amout of time.

size 6.66 - 50 g/piece

 

 
กลุ่มพันธ์ุปลา

ปลาเล็ก (Small Size) article
ปลากลาง (Medium size) article
ปลาคัดพิเศษ (Special selected fish S1, SR1, GB) article